Now showing items 1-1 of 1

    • Halim Sabit Şibay'ın İslâm Hukuku ile ilgili görüşleri 

      Çalkan, Murat (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
      Bu çalışma, Halim Sabit Şibay’ın İslâm hukukunun tarihî gelişimi ile ilgili, özellikle de içtihâd ve örf ile alâkalı yaklaşımlarını ortaya koyarak kendi zamanında yaşanan sosyal, siyasî, dinî vb. sorunlara nasıl bir bakış ...