Advanced Search

Now showing items 1-4 of 4

  • el-Hâdî ile’l-Hak ve Usûlü’d-Dîn adlı risalesi 

   Ümit, Mehmet (Hitit Üniversitesi, 2007)
   el-Hâdî ile’l-Hak (298/910), Yemen’de Zeydî Devleti kuran şahıstır. Dolayısıyla Zeydî mezhebine ilişkin fikrî birikimini pratiğe aktarabilme imkanına sahip olduğundan eserleri Zeydîler açısından önemlidir. Diğer taraftan ...
  • Kur’an’a yönelik tahrif iddialarına Zeydî tepki 

   Ümit, Mehmet (Hitit Üniversitesi, 2006)
   Kur’an’da tahrif (distortion) iddiaları, III./IX. asırda özellikle bu asrın ikinci yarısında yoğunlaşmıştır. Bu dönem, imam olacak kimsenin nassta açıkça belirtilmesi anlayışı ve bunu temellendirme tartışmalarının yoğunlaştığı, ...
  • Mihne sürecinde Hanefîler 

   Ümit, Mehmet (2010)
   Bu çalışmada, önce Mihne dönemine kadar Hanefilerin halku’l-Kur’ân hakkındaki görüşleri incelenmektedir. Daha sonra Mihne uygulamaları esnasında halku’l-Kur’ân konusunda birbirinden farklı düşünen Hanefilerin durumları ele ...
  • Usûlü’d-dîne İlişkin ilk Zeydî metinler 

   Ümit, Mehmet (Hitit Üniversitesi, 2007)
   İslam Mezhepleri Tarihi’nde herhangi bir ekol veya şahıs incelenirken, metodoloji açısından, onların kendi eserleri varsa öncelikle onlara ulaşıp, görüşlerini ortaya koymak gerekir. Zeydiyye mezhebi, teşekkülünden kısa bir ...