Now showing items 1-1 of 1

    • Öğrencilerde İmam-Hatip Lisesi algısı (Batman örneği) 

      Altıntaş, Erkan (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
      İmam-Hatip Okulları ülkemiz eğitim camiası içinde önemli bir yeri olan okullardır. Bu okullar bilindiği üzere İmam-Hatip Okulları adı altında Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla 1924 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. ...