Now showing items 1-1 of 1

    • Dede Ömer Rûşenî Dîvânında tasavvuf 

      Altuntop, Nurten (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      15. yüzyıl Tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Dede Ömer Rûşenî köklü bir aileye mensuptur. Aydın’da başladığı eğitimini Bursa’da sürdürmüş, daha sonra Larende’ye ağabeyi Alâeddin Ali’nin yanına gitmiş, ...