Now showing items 1-1 of 1

    • Anadolu tümülüslerinin tipolojik açıdan incelenmesi 

      Avşar, Göray (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
      Nitelikleri tartışmalı bazı buluntular dışında, Anadolu'da tümülüslerin ilk örnekleri Doğu Trakya'da karşımıza çıkmaktadır. Bölge tümülüslerinin en erken örnekleri Erken Frig dönemine tarihlenir. Ancak en ihtişamlı Frig ...