Now showing items 1-1 of 1

    • İbn Rüşd'de din-felsefe ilişkisi bağlamında te'vil 

      Ayvalı, Perihan (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
      İbn Rüşd’de din-felsefe ilişkisi bağlamında te’vil kavramı isimli çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı İbn Rüşd’de din-felsefe ilişkisini, te’vil kavramını merkeze alarak yeniden okumaktır. Birinci bölüm ...