Now showing items 1-1 of 1

    • Manyetik alan kullanılarak ısı elde edilmesi 

      Bağatırlar, Ali Gürkan (Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
      Yenilenebilir enerjiye yönelme nedenleri, enerjinin arz güvenliği, enerjinin sosyal ve ekonomik etkileri, enerji üretiminin yol açacağı çevresel etkiler ve enerjide sürdürülebilirlik olarak kısaca sıralanabilir. Yenilenebilir ...