Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Hicrî III. asırda Mu'tezile-Şia etkileşimi 

      Demirer, Hasan Basri (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Erken dönemde teşekkül etmiş olan iki mezhebin arasındaki etkileşimi incelediğimiz bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın genel çerçevesi, takip edilen yöntem ve çalışma esnasında kullanılan kaynaklar giriş bölümünde ...