Now showing items 1-1 of 1

    • es-Semev'el b. Adiya'nın vefaya dair Lamiye Kasidesi 

      Dursun Hazer (2007)
      es-Semev'el b. Âdiyâ İslâm öncesi Arap toplumunda yaşamıştır. Ünlü Arap şairi İmru'u'l-Kays'în çağdaşıdır. Arap Edebiyatında "vefa kasidesi" ile meşhur olmuştur. Bu çalışmada onun vefa kasidesi, bu kasidenin tarihi arka ...