Now showing items 1-1 of 1

    • Büveyhiler döneminde Bağdad'da Şiîlik 

      Geçkin, Hatice (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
      Şiîliğin Bağdad'da Büveyhiler dönemiyle birlikte geçirdiği sürecin değerlendirildiği yüksek lisans çalışmamızda, Şiî temayülleri ile bilinen Büveyhilerin Bağdad'a hâkim olmaları ile başlayan süreçte Şiî İmamiyye mezhebi ...