Now showing items 1-2 of 2

  • Haçlı Seferlerinde üç kadın ve İslâm birliğinin sağlanması 

   Karakuş, Nadir (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2017)
   Haçlılar'ın Yakındoğu'da başarılı olmalarının en önemli nedeni hiç şüphesiz, Müslümanlar arasındaki bölünmüşlük idi. İslâm birliğini sağlamak için ilk ciddi adımı İmâdüddin Zengî attı. Kazandığı başarıları Urfa'yı Haçlılar'ın ...
  • Miladî XII. ve XIII. asırda Dımaşk ve Haçlılar 

   Karakuş, Nadir (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2018-06-15)
   Haçlılar’ın 491/1098’de Antakya’yı Müslümanlardan alarak Suriye ve Filistin bölgelerine girmelerindeki başarının altında yatan en önemli neden hiç şüphesiz müslümanlar arasındaki bölünmüşlüktür. Bu bölünmüşlük sadece ...