Now showing items 1-1 of 1

    • Mu'tezile ve eş'arîler arasındaki nedensellik tartışmaları 

      Kaplan, Ahmet (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Tabiatı gözlemleyen insan, ondaki oluş ve bozuluşu anlamlandırmaya çalışmıştır. Bu değişimin sebepleri üzerinde düşünürken bu sebeplerin belirli sonuçları tekrar tekrar doğurduğunu fark etmiştir. Kendisini tabiat karşısında ...