Now showing items 1-1 of 1

    • Faunistik database programının geliştirilmesi 

      Karabulut, Canan (Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
      Bilimin her alanında olduğu gibi zoolojide sistematik alanında da bilgilerin veri bankalarının oluşturulması önemli konulardan biridir. Bu noktadan hareketle örnek olarak seçilen böcek takımlarından Odonatlara ait sistematik, ...