Now showing items 1-3 of 3

  • Abbasi halifesi ve Frenk hükümdarı ve Büyük Karl ilişkisi 

   Karakuş, Nadir (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2017-12-15)
   IX. yüzyılın hemen başlarında Abbasi İmparatorluğu Doğu’nun en parlak ülkesidir. Aynı zamanda Batı’da da hayranlıkla izlenmektedir. Abbasi halifesi Harûn Reşid, daha şehzade iken İmparatoriçe İrene’yi itaat altına alarak ...
  • Haçlı Seferlerinde üç kadın ve İslâm birliğinin sağlanması 

   Karakuş, Nadir (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2017)
   Haçlılar'ın Yakındoğu'da başarılı olmalarının en önemli nedeni hiç şüphesiz, Müslümanlar arasındaki bölünmüşlük idi. İslâm birliğini sağlamak için ilk ciddi adımı İmâdüddin Zengî attı. Kazandığı başarıları Urfa'yı Haçlılar'ın ...
  • Miladî XII. ve XIII. asırda Dımaşk ve Haçlılar 

   Karakuş, Nadir (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2018-06-15)
   Haçlılar’ın 491/1098’de Antakya’yı Müslümanlardan alarak Suriye ve Filistin bölgelerine girmelerindeki başarının altında yatan en önemli neden hiç şüphesiz müslümanlar arasındaki bölünmüşlüktür. Bu bölünmüşlük sadece ...