Now showing items 1-2 of 2

  • Hellenistic wine press in Burgaz/old Knidos 

   Şarap ve zeytinyağı üretimi özellikle Akdeniz bölgesinde yeralan Grek kent-devletlerinin ekonomisine önemli bir ivme kazandırmıştır. İklimin ve topoğrafyanın elverişliliği zeytincilik ve bağcılığın yaygın biçimde yapılmasına ...
  • Teos and Kyrbissos 

   Koparal, Elif (Mersin University, 2013)
   An inscription recording the sympolitea between Teos and Kyrbissos was found in 1976 at the cemetery of Ulamış village at Seferihisar. The inscription was published by Jeanne and Louise Robert in the same year. Dated to ...