Now showing items 1-1 of 1

    • İkiz açık ve Türkiye uygulaması: 1995-2010 

      Soyu, Esra (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
      Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret (ihracat-ithalat) kalemidir. Cari işlemler hesabında hizmetler, gelir transferleri gibi diğer kalemler de yer alır. ...