Advanced Search

Now showing items 1-13 of 13

  • Agnostisizm 

   Uslu, Ferit (2012)
   Yaklaşık birbuçuk asırlık geçmişi olan bir terim olmasına rağmen agnostisizm, günümüzde bir felsefî görüş olarak ateizmden neredeyse daha yaygın hale gelmiştir. Bu öneminden dolayı agnostisizm, sosyolojik, psikolojik ...
  • Bertrand Russell'da inanç ve delil ilişkisi 

   Bozyikıt, Asiye (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Biz bu çalışmada, Russell'ın inanç ve delil ilişkisine yönelik görüşlerini inceledik. İnançlarımızın temelinde ne olması gerektiği, hem epistemolojinin hem de Tanrı inancı bağlamında din felsefesinin önemli problemlerinden ...
  • Bilimselliğin kriteri ve sınırları problemi - Bilim, bilim olmayan ve sahte bilim 

   Uslu, Ferit (2011)
   Bu makale, bilim felsefesi edebiyatında “bilimin sınırları problemi” denen sorunu ele almaktadır. Bu çerçevede şu sorulara cevap aranmaktadır: bir metni, bir teoriyi, bir araştırmayı bilimsel yapan şey nedir? Bilimi ve ...
  • DOES PHILOSOPHY TEACHING/ LEARNING HAVE TO BE BORING? 

   Uslu, Ferit (Iated-Int Assoc Technology Education A& Development, 2013)
   Philosophy mostly deals with abstract and cold concepts, theories and views. Because of its very nature, students generally frightened from philosophy and think that it is very hard. Also philosophy is generally taught ...
  • Günümüzdeki bilimsel yöntem tartışmaları ışığında “din bilimleri” kavramı 

   Uslu, Ferit (Hitit Üniversitesi, 2013)
   Dini bilgi ve bilimsel yöntem arasında bir zıtlık ya da en hafif tabirle bir uyumsuzluk olduğunu düşünenler, dini konulara bilimsel bir yaklaşımın söz konusu olamayacağını sıklıkla ileri sürül- mekte ve dini konuları ...
  • IDEOLOGICAL PREJUDICES AS AN IMPORTANT BARRIER TO LEARNING 

   Uslu, Ferit (Iated-Int Assoc Technology Education A& Development, 2013)
   Ideology is defined usually as set of ideas, beliefs and attitudes, consciously or unconsciously held, which reflects or shapes understandings or misconceptions of the social and political world. Ideologies are also generally ...
  • Ideologies: The Prisons of Modern People 

   Uslu, Ferit (Int Organization Center Acad Research, 2014)
   Ideologies are dogmatic worldviews and make their supporters exclusivists, fanatics and discriminatory. Ideologies are strong and hardly changeable personal views which are lack of factual knowledge and for that aspect ...
  • İbnü'l Arabî'nin felsefesinde dinin zahiri ve batını 

   Kandemir, Ayşe (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde dinin zahiri ve batını yönü tartışmaları bağlamında İslam düşünce ve felsefesine yeni bir perspektif kazandıran İbnü'l Arabî'nin konumunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle Vahdet-i Vucüd taraftarı İbnü'l ...
  • İnanç ahlâkı 

   Clifford, William Kingdon; Uslu, Ferit (Hitit Üniversitesi, 2006)
   William K. Clifford, 1845 ile 1876 yılları arasında yaşamış bir İngiliz matematikçisi ve felsefecisidir. Pek fazla eseri olmamasına rağmen, özellikle burada çevirisini sunduğumuz “İnanç Ahlakı” isimli makalesinde ileri ...
  • Muhyiddin İbnü’l Arabi’de akıl iman ilişkisi 

   Özdemir, Fatma (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Akıl iman ilişkisi konusunda tarih boyunca bir çatışma olduğu görülmektedir. Farklı din mensubu taraftarları, imanı tereddütsüz kabul edilmesi gereken bir unsur olarak gördüğünden, akıl kavramı yeri imana göre oluşturulmaya ...
  • Ongoing Debate: How Can We Demarcate Science From Non-Science? 

   Uslu, Ferit (Information Engineering Research Inst, Usa, 2013)
   This paper deals with the demarcation problem in philosophy of science. In this context, I look for answers from logical positivists to Popper and to nowadays philosophers to the following questions: What makes a text, a ...
  • Üniversiteleri derecelendiren uluslararası sistemler -değerlendirme, öneriler 

   Uslu, Ferit (Hitit Üniversitesi, 2008)
   Bu makalede ilk olarak, ulusal ve uluslararası yüksek öğretim derecelendirme sistemlerinin tarihi gelişimi, ortaya çıkış nedenleri, derecelendirmede esas alınan amaç, yöntem ve ölçütler ortaya konmakta ardından da ulusal ...
  • William Kingdon Clifford ve William James bağlamında dini inancın rasyonelliği 

   Yaylı, Gülşen (Hitit Üniversitesi, 2021)
   Dini inancın rasyonelliği sorunu, din felsefesinin temel konularındandır. Hangi gerekçe türünün rasyonellik ölçütünü karşıladığı konu ile ilgili tartışmaların özünü oluşturmaktadır. Katı akılcı bakış açısı rasyonellik ...