Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde Kemal Tahir'in yeri 

      Yiğit, İrfan (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
      Seçmiş olduğumuz konu başlığı Anadolu insanını ve Anadolu Siyaseti’nin yaşamış olduğu süreci anlamamız açısından önemlidir. “Anadolu Yerliliği” terimi ile ifade etmeye çalıştığımız husus, modernleşme ve/ya batılılaşma ...