Show simple item record

dc.contributor.advisorÇolak, Oğuz
dc.contributor.authorÇini, Ahmet
dc.date.accessioned2019-03-06T07:51:09Z
dc.date.available2019-03-06T07:51:09Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-12-31
dc.identifier.citationÇini, A. (2015). Yetersiz kemik seviyesi olan çeneler için yeni dental implant tasarımı (Doktora Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/125
dc.description.abstractYaşlılığa bağlı olarak kemik dokuların hacimce küçülüp zayıflaması, periodontal sorunlara bağlı kemik erimesi veya değişik faktörlere bağlı olarak oluşan çene kemiği yetersizlikleri, kısa implantların tasarlanması ve üretilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada özel bir monoblok kısa implant tasarlanarak talaşlı imalat ve seçmeli lazer sinterleme metoduyla üretilmiştir. Elde edilen numuneler ISO 14801 standartları çerçevesinde biyomekanik testlere tabi tutularak dental implant sektöründe bu tasarım ve üretim metotlarının kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada çapı 5.8 mm ve kök boyu 8 mm olan özgün bir monoblok dental implant tasarımı yapılmıştır. Çeşitli testlerde kullanmak amacıyla talaşlı imalat ve lazer sinterleme yöntemleriyle dental implantlar üretilmiştir. Üretilen numuneler standartlara bağlı olarak eşit sayılarda ve eşit şartlarda biyomekanik testlere tabi tutulmuş ve ürünlere ait maliyet analizleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında her iki yöntemle üretilen dental implantların insan ağzında emniyetli şekilde çalışabilecek dayanımda oldukları belirlenmiştir. Tasarımı yapılan dental implantın üretim kolaylığı ve düşük maliyet giderleri nedeniyle talaşlı imalat yöntemiyle üretilmesinin tercih edilebilir bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractJaw insufficiency, which depends on weakness of bone tissues in volume due to senility, osteolysis related to periodontal problems and other factors, requires design and production of short implants. In this study, a special monoblock short implant was designed and produced by methods of machining and selective lazer sintering. Obtained samples were exposed to biomechanic tests within the ISO 14801 standards and it was aimed to test disposability of this design in implant sector. An authentic monoblock dental implant, which is 5.8 mm in diameter and 8mm root, was designed in the present study. Dental implants were produced to use in certain tests by machining and selective laser sintering methods. Produced samples underwent biomechanical tests varying in equal numbers and conditions abiding by standards, and cost analyses belonging to productions were investigated. In the light of results, it is found out that dental implants which were produced by both methods were sound enough to be disposed in human mouth. It is concluded that machining method was preferable due to dental implants’ ease of production and their low cost expenses.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER--Sayfa--ÖZET , iv--ABSTRACT, v--TEŞEKKÜR, vi--İÇİNDEKİLER ,viii--ÇİZELGELER DİZİNİ , x--ŞEKİLLER DİZİNİ, xi--SİMGELER VE KISALTMALAR, xv--1. GİRİŞ, 1--2. GENEL BİLGİLER, 3--2.1. Dental İmplant Tanımı , 3--2.2. Dental İmplantların Sınıflandırılması, 4--2.3. Osteointegrasyon , 5--2.4. Biyouyumluluk, 6--2.5. Dental İmplantlarda Kullanılan Biyomateryaller, 6--2.6. Yetersiz Kemik Seviyesi , 9--2.7. Kısa İmplant , 10--2.8. Monoblok İmplantlar, 12--3. DENTAL İMPLANT TASARIMINDA BELIRLEYICI FAKTÖRLER , 14--3.1. Sistematik Tasarım, 14--3.2. Biyomekanik Kavramlar , 14--3.2.1. Mekanik ile ilgili kavramlar, 15--3.3. Gerilme Analizi Yöntemleri, 19--3.3.1. Sonlu elemanlar analizi, 20--3.4. Dental İmplant Dizaynı İçin Bilimsel Esaslar, 21--3.5. İmplant Dizaynının Biyomühendisliği , 21--3.6. Biyomateryal Seçimindeki Kriterler, 24--3.7. Dental İmplantlarda Ömür Tayini , 24--3.7.1. Yorulma testi, 25--3.8. Dental İmplantlara Uygulanan Kuvvetlerin Karakteri , 263.8.1. Kuvvet yönü ve büyüklüğü , 27--3.8.2. İmplant makrogeometrisi , 29--3.8.3. İmplantın boyutlandırılması, 30--3.8.4. İmplant uzunluğu , 31--3.8.5. Yiv geometrisi, 33--4. DENTAL İMPLANT ÜRETİM YÖNTEMLERI , 38--4.1. Talaşlı İmalat ve Talaş Oluşumu, 39--4.1.1. Kesme kuvvetleri , 41--4.2. Eklemeli İmalat , 43--4.2.1. Doğrudan metal lazer sinterleme yöntemi ile implant üretimi, 46--5. GEREÇ VE YÖNTEM, 48--5.1. Gereçler , 48--5.2. Üç Boyutlu Modelleme , 51--5.3. Sonlu Elemanlar Gerilme Analizi , 54--5.4. Talaşlı İmalat Metodu ile Dental İmplant Üretimi, 55--5.5. Doğrudan Metal Lazer Sinterleme Metodu ile Dental İmplant Üretimi , 57--5.6. Dental İmplant Yorulma Testleri, 59--5.7. Biyouyumluluk Testleri, 62--5.8. Üretim Maliyeti , 63--6. BULGULAR, 64--6.1. Talaşlı İmalat Metodu ile Üretilmiş Dental İmplantlar, 64--6.2. DMLS Metodu ile Üretilmiş Dental İmplantlar, 64--6.3. Dental İmplantların SEM ve EDS Analiz Bulguları , 65--6.4. Statik Basma Testi Bulguları, 69--6.5. Dental İmplant Yorulma Test Bulguları, 70--6.6. İmplant Üretim Maliyeti Bulguları, 76--6.7. Sonlu Elemanlar Analizi Bulguları , 77--7. TARTIŞMA, 81--8. SONUÇ VE ÖNERİLER, 86--KAYNAKLAR , 87--ÖZGEÇMİŞ , 95-
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTasarımen_US
dc.subjectKısa İmplanten_US
dc.subjectTalaşlı İmalaten_US
dc.subjectLazer Sinterlemeen_US
dc.titleYetersiz kemik seviyesi olan çeneler için yeni dental implant tasarımıen_US
dc.title.alternativeNew dental implant design for insufficient jaw boneen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record