Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaracif, Kubilay
dc.contributor.authorKıyak, Tülin
dc.contributor.authorİnem, Burhanettin
dc.date.accessioned2019-05-13T09:02:59Z
dc.date.available2019-05-13T09:02:59Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationKaracif, K., Kıyak, T., İnem, B. (2010). Alüminyumun iletken polimer ile kaplanması ve kaplama mikroyapısına korozyonun etkisinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(2), 235-341.en_US
dc.identifier.issn1300-1884
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/1376
dc.description.abstractBu çalışmada, alüminyumun iletken polimer bir malzeme olan polianilin ile elektrokimyasal yöntemle kaplanması, kaplanan yüzeyin korozyon öncesi ve sonrası mikroyapısı incelenmiştir. Polianilin kaplama işlemi, okzalik asit çözeltisinde, iki farklı anilin konsantrasyonunda, potansiyel taraması yöntemi ile yapılmıştır. Kaplanmış yüzeyin elektrokimyasal incelemelerinde, bazı potansiyel değerlerinde, polimerin yükseltgenmesi nedeniyle anodik bir pik ve yine polimerin indirgenmesi nedeniyle katodik bir pik görülmüştür. Kaplama yüzeyinin mikroyapısı, optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak incelenmiştir. Kaplama işlemi sonrası mikroyapısal incelemelerde, iki farklı kaplama koşulunda da, polianilin kaplama filminin, alüminyum yüzeyini tamamen kapattığı, kaplamanın küresel ve karmaşık şekilli tanelerden oluştuğu görülmüştür. Uygulanan korozyon şartlarında, iletken polimer kaplamanın korozyona karşı kararlı ve dayanıklı olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, electrocoating of polyaniline conducting polymer on aluminum and microstructure of coated surface were investigated before and after corrosion. The polyaniline coating was performed in oxalic acid solution by using cyclic voltammetry. During electrochemical investigation of coated surface, an anodic peak due to oxidation of polymer and a cathodic peak due to reduction of polymer were observed. Microstructure of coating surface was studied by using optical and scanning electron microscope (SEM). Microstructural investigation showed that polyaniline coating layer completely covered to aluminum surface and microstructure of polyaniline coating consisted of globular and complex grains structure for both conditions. Under the corrosion condition, the polyaniline coating was found to be stable and protective.en_US
dc.language.isotur
dc.publisherGazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİletken Polimeren_US
dc.subjectPolianilinen_US
dc.subjectKaplamaen_US
dc.subjectKorozyonen_US
dc.subjectConducting Polymeren_US
dc.subjectPolyanilineen_US
dc.subjectCoatingen_US
dc.subjectCorrosionen_US
dc.titleAlüminyumun iletken polimer ile kaplanması ve kaplama mikroyapısına korozyonun etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeCoating of aluminum with conducting polymer and investigation of the effect of corrosion on coating microstructureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage235en_US
dc.identifier.endpage241en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record