Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPişkin, Özcan
dc.contributor.authorAydın, Bengü Gülhan
dc.contributor.authorBaş, Yılmaz
dc.contributor.authorKarakaya, Kemal
dc.contributor.authorCan, Murat
dc.contributor.authorElmas, Özlem
dc.contributor.authorBüyükuysal, Mustafa Çağatay
dc.date.accessioned2019-05-13T09:03:14Z
dc.date.available2019-05-13T09:03:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPişkin, Ö., Aydın, B. G., Baş, Y., Karakaya, K., Can, M., Elmas, Ö., Büyükuysal, M. Ç. (2018). Protective effects of quercetin on intestinal damage caused by ionizing radiation. Haseki Tıp Bülteni, 56(1), 14-21.en_US
dc.identifier.issn1302-0072
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.4274/haseki.25743
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/1431
dc.description.abstractAim: The aim of this study was to evaluate the protective use of quercetin in a rat model of radiation-induced enteritis and colitis. Methods: Twenty four adult rats were randomly divided into four groups. Group SHAM was given only physiological saline, group QUER was given quercetin 50 mg/kg for 15 days, group RAD was given only irradiation and group QUER+RAD was given quercetin 50 mg/kg, and then irradiated. Twenty four hours after the exposure to radiation, all rats were euthanized for the evaluation of the ileum and colon morphology and biochemical measurements. Results: Compared with the SHAM group, the serum malondialdehyde (MDA) level was significantly higher in group RAD (p=0.004) and was significantly decreased in group QUER+RAD (p=0.015). The MDA levels in the ileum and colon tissues were significantly higher in group RAD (p=0.004 and p=0.002, respectively), while treatment with quercetin significantly reduced lipid peroxidation in both tissues in group QUER+RAD (p=0.015 and p=0.009, respectively). Compared with the control group, the serum total antioxidant status (TAS) level was significantly lower in Group RAD (p=0.002) and was significantly increased in group QUER+RAD (p=0.009). TAS in the ileum and colon tissues were significantly lower in group RAD (p=0.002 and p=0.002) and were significantly higher in both tissues in group QUER+RAD (p=0.002 and p=0.002, respectively). Conclusion: This study confirmed that, in the model of radiationinduced ileitis and colitis in rats, quercetin effectively decreased oxidative stress and inflammatory damage to both ileum and colon tissues. © 2018 by The Medical Bulletin of University of Health Sciences Haseki Training and Research Hospital The Medical Bulletin of Haseki published by Galenos Yayinevi.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı rat modelinde radyasyona bağlı oluşan enterit ve kolit tedavisinde quercetin’in koruyucu rolünü değerlendirmektir. Yöntemler: Yirmi dört yetişkin rat randomize olarak dört gruba ayrıldı. Group SHAM’a sadece salin, grup QUER’e 15 gün boyunca 50 mg/ kg quercetin, grup RAD’a sadece radyasyon ve grup QUER+RAD’a 15 gün boyunca 50 mg/kg quercetin ardından radyasyon uygulandı. Radyasyon maruziyetinden 24 saat sonra ileum ve kolon morfolojisi ve biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi için ratlara ötenazi uygulandı. Bulgular: SHAM grubuyla karşılaştırıldığında, serum malondialdehit (MDA) seviyesi grup RAD’da istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek (p=0,004) ve grup QUER+RAD’da düşük bulundu (p=0,015). İleum ve kolon dokularındaki MDA seviyesi grup RAD’da anlamlı olarak daha yüksek (sırasıyla; p=0,004 ve p=0,002) idi. Grup QUER+RAD’da ise her iki dokuda azalmış olarak bulundu (sırasıyla; p=0,015 ve p=0,009). Kontrol grubuyla karşılaştırıldığı zaman, serum total antioksidan kapasite (TAK) seviyesi grup RAD’da istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük (p=0,002) ve grup QUER+RAD’da ise yüksek bulundu (p=0,009). İleum ve kolon dokularındaki TAK seviyesi grup RAD’da istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük iken (sırasıyla; p=0,002 ve p=0,002), grup QUER+RAD’da ise her iki dokuda da anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla; p=0,002 ve p=0,002). Sonuç: Bu çalışma, ratlarda oluşturulan radyasyona bağlı ileit ve kolit modelinde quercetin’in, hem ileum hem de kolon dokularına oksidatif stres ve enflamatuvar hasarı etkili bir şekilde azalttığını doğrulamıştır.en_US
dc.language.isoeng
dc.publisherGalenos Yayınevien_US
dc.relation.isversionof10.4274/haseki.25743en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIntestine Damageen_US
dc.subjectOxidative Stressen_US
dc.subjectQuercetinen_US
dc.subjectRadiationen_US
dc.subjectRaten_US
dc.subjectİntestinal Hasaren_US
dc.subjectOksidatif Stresen_US
dc.subjectRadyasyonen_US
dc.titleProtective effects of quercetin on intestinal damage caused by ionizing radiationen_US
dc.title.alternativeRadyasyona bağlı intestinal hasarda quercetin’in koruyucu etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHaseki Tıp Bültenien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-4229-8568en_US
dc.identifier.volume56en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage14en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record