Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBüyükkayacı Duman, Nuriye
dc.contributor.authorÖzhan Elbaş, Nalan
dc.date.accessioned2019-05-13T09:03:19Z
dc.date.available2019-05-13T09:03:19Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBüyükkayacı Duman, N., Özhan Elbaş, N. (2009). 65 yaş ve üstündeki kadınların kadın sağlığına yönelik sorunlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Türk Geriatri Dergisi, 12(2), 62-71.en_US
dc.identifier.issn1304-2947
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/1449
dc.description.abstractÖz: Giriş: Araştırma, 65 yaş ve üstündeki kadınların kadın sağlığına yönelik sorunlarının ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini Çorum il merkezinde bulunan Yavruturna Sağlık Ocağı'na kayıtlı 65 yaş üstündeki 907 kadından 209'u oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formunda kadınların tanımlayıcı özellikleri, kadın sağlığını etkilediği düşünülen bazı risk faktörleri ve kadınların 65 yaş ve sonrası dönemde yaşadıkları bazı sağlık sorunları yer almaktadır. Veri toplama formu 10 Kasım-10 Aralık 2004 tarihleri arasında uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 11.0 paket programında yüzdelik sayılar ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %87.1'inin sağlık sorunu yaşadığı, bunların %89.6'sında kalp-damar, %63.7'sinde romatizmal hastalıkların olduğu, kadınların %68.4'ünün genitoüriner sisteme ilişkin şikayet yaşadığı, %38.8'inin genitoüriner sisteme ilişkin bir sağlık sorunu nedeniyle tanı aldığı, %52.4'ünde sık idrar çıkma, %49.7'sinde stres inkontinans ve urge inkontinans, %45.7'sinde rahim sarkması, %37.0'sinde sistosel şikayeti olduğu, %99.0'unun kas-iskelet sistemine ilişkin şikayet yaşadığı, %89.9'unda osteoporoz, %88.9'unda boyda kısalma, %17.4'ünde kırık geliştiği, kırıkların %83.3'ünün kalça kırığı olduğu, kadınların, %15.8'inde değişik tip jinekolojik kanser olduğu, bu kadınların da %48.5'inin uterus kanseri, %33.3'ünün ise meme kanseri olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Kadınların yaşlılık dönemlerinde koruyucu sağlık politikalarının geliştirilmesi önerilebilir.en_US
dc.description.abstractIntroduction: This study was prepared in descriptive manner with the aim of the determination of the problems related to women's health and the factors influencing those in 65 and over years old women. Materials and Method: 907 women, aged 65 and over years, registered to Yavruturna Village Clinic in Provincial Centre of Çorum, Turkey were constituted the scope of this study. 208 women were randomly selected. Data were collected by using a questionnaire in between 10 November and 10 December 2004. Data analysis was done by SPSS 11.0. In the evaluation of data received the tests of ?-square and percentage tests were used. Results: In the study, 87.1% of the women has health problem, 89.6% of the women has cardiovascular problems, 63.7% of the women has rheumatismal disease, 52.4% of the women has pollacuri, 49.7% of those has stress incontinence, urge incontinence, 45.7% of those has uterine prolapse, 37.0% of those has cystocele, 89.9% of those has osteoporosis, 17.4% of those has fractures, 83.3% of those has hip fractures and 15.8% of those has gynecologic cancer, 48.5% of those has uterine cancer, 33.3% of those has breast cancer. Conclusion: Development of preventive health policy in ageing period of women might be recommended.en_US
dc.language.isotur
dc.publisherTürk Geriatri Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaşlılıken_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectSağlık Sorunlarıen_US
dc.subjectElderlyen_US
dc.subjectHealth Problemsen_US
dc.subjectWomenen_US
dc.title65 yaş ve üstündeki kadınların kadın sağlığına yönelik sorunlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of women's health problems and influencing factors in 65 years of age and older peopleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Geriatri Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-4246-3607en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage62en_US
dc.identifier.endpage71en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record