Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGörkem, Ümit
dc.contributor.authorÖztürk İnal, Zeynep
dc.contributor.authorİnal, Hasan Ali
dc.contributor.authorBostancı, Mehmet Ömer
dc.date.accessioned2019-05-13T09:08:11Z
dc.date.available2019-05-13T09:08:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGörkem, Ü., Öztürk İnal, Z., İnal, H. İ., Bostancı, M. Ö. (2018). Serum progranulin levels are elevated in infertile women with obesity. Endokrynologia Polska, 69(6), 661-666.en_US
dc.identifier.issn0423-104X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5603/EP.a2018.0044
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/1953
dc.description.abstractIntroduction: The aim of the present study was to investigate the changes in serum progranulin and sex hormone levels in infertile women with obesity. Material and methods: A total of 171 infertile women who had fertility desire were included in this cross-sectional study. The initial assessment included measurements of weight, height, waist circumference, and hip circumference to calculate body mass index (BMI) and waist/hip ratio. All participants were categorised into two groups in accordance with BMI as a control group (< 30 kg/m2, n = 135) and a study group (? 30 kg/m2, n = 36). After anthropometric measurements, venous blood samples were taken for analyses of oestradiol and follicle stimulating hormone (FSH), luteinising hormone, total testosterone (TT), 17-hydroxyprogesterone, dehydroepiandrosterone sulphate, anti-Müllerian hormone, and progranulin. Results: The present study demonstrated that the overweight women had higher FSH levels (p < 0.01). Elevated TT levels were detected in obese women (p < 0.05). Progranulin concentrations were higher in the study group than in the control group (p < 0.05). Regression analysis demonstrated that there was a relationship between the serum progranulin concentrations and BMI (p < 0.05). Conclusions: Our findings support that the elevated progranulin levels are associated with obesity in infertile women. Therefore, infertile and obese patients may benefit if their serum progranulin levels decrease. Further studies are needed to elucidate this issue. ? 2018 Endokrynologia Polska. All rights reserved.en_US
dc.description.abstractWstęp: Celem badania była analiza zmian stężeń progranuliny i hormonów płciowych u bezpłodnych kobiet z otyłością. Materiał i metody: Do przekrojowego badania włączono 171 bezpłodnych kobiet, które chciały zajść w ciążę. Ocena wstępna obejmowała pomiary masy ciała, wzrostu, obwodu talii i bioder w celu obliczenia wskaźnika masy ciała (BMI) i współczynnika talia/biodra. Wszystkie uczestniczki podzielono na dwie grupy w zależności od wartości BMI, tworząc grupę kontrolną (< 30 kg/m2 , n = 135) oraz grupę badaną (≥ 30 kg/m2 , n = 36). Po wykonaniu pomiarów antropometrycznych od wszystkich kobiet pobrano próbki krwi żylnej do oznaczeń stężeń estradiolu i hormonu folikulotropowego (FSH), hormonu luteinizującego, testosteronu całkowitego (TT), 17-hydroksyprogesteronu, siarczanu dehydroepiandrosteronu, hormonu antymüllerowskiego i progranuliny. Wyniki: W badaniu wykazano, że u otyłych kobiet stężenie FSH jest podwyższone (p < 0,01). W tej grupie kobiet stwierdzono również podwyższone stężenie TT (p < 0,05). Stężenie progranuliny było wyższe w grupie badanej niż w grupie kontrolnej (p < 0,05). W analizie regresji wykazano zależność między stężeniem progranuliny w surowicy a BMI (p < 0,05). Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają, że u bezpłodnych kobiet podwyższone stężenie progranuliny wiąże się z otyłością. Dlatego obniżenie stężenia progranuliny w surowicy może przynieść korzystne efekty u kobiet z bezpłodnością i otyłością. Potrzebne są dalsze badania w tej dziedzinie. (Endokrynol Pol 2018; 69 (6): 661–666)en_US
dc.language.isoeng
dc.publisherVia Medicaen_US
dc.relation.isversionof10.5603/EP.a2018.0044en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProgranulinen_US
dc.subjectGranulinen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectInfertilityen_US
dc.subjectProgranulinaen_US
dc.subjectGranulinaen_US
dc.subjectOtyłośćen_US
dc.subjectBezpłodnośćen_US
dc.titleSerum progranulin levels are elevated in infertile women with obesityen_US
dc.title.alternativePodwyższone stężenia progranuliny w surowicy bezpłodnych kobiet z otyłościąen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEndokrynologia Polskaen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-2887-1073en_US
dc.identifier.volume69en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage661en_US
dc.identifier.endpage666en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record