Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

  • XIX. yüzyıl Rus edebiyatında eleştiri 

    Ataklı Saçak, Fatma (Hitit Üniversitesi, 2016)
    Edebiyat eleştirisi, edebi eserleri sanat çerçevesinde inceleyen, edebiyatla ilgili bir bilimdir. Eleştiri, edebiyat eserlerini yaşamın toplumsal ve ruhsal sorunlarını da kapsayarak çağdaş bakış açısıyla değerlendirme ve ...