Now showing items 1-1 of 1

    • İngiltere'de Türkler: dinsel yapı ve organizasyonlar 

      Çoştu, Yakup (Araştırma Yayınları, 2018-02)
      Avrupalı Türkler’ ya da ‘Avrupa’da Türk varlığı’, günümüz Türkiye’sinde akademik ve kamusal gündemin önemli konu başlıklarından birini oluşturmaktadır. Öyle ki, bu konu eksenli göç yazını her geçen gün artmaktadır. Her bir ...