Now showing items 1-1 of 1

    • Pozitivizm ve siyaset: yöntembilimsel bir eleştiri 

      Varel, Anıl (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2017)
      Öz: Gerçekliğin yapı taşlarını belirleyen ontolojik kabuller, bunların bilgisine nasıl ulaşılacağını belirleyen epistemolojik kabuller ve bu ikisini de kapsayarak aşacak biçimde; elde edilen bilgilerin sistematik bir ...