Recent Submissions

 • Mecmua-i Saz ü Söz'de yer alan dini eserlerin incelenmesi 

  İşler, Ubeydullah (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu araştırmanın amacı, Mecmua-i Saz ü Söz'de yer alan dini musiki eserlerini hem müzikal hem edebi açıdan inceleyerek XVII. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğundaki din musikisi anlayışını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, ...
 • İslam tarihinde işkence (Emevilere kadar) 

  Asiler, Çiğdem (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Gizli davet döneminde Hz. Peygamber, ailesi ve yakın arkadaşlarına İslam'ı anlatırken nübüvvetin üçüncü yılında Mekke'de aleni davet döneminin başlamasıyla İslam dinini her yerde tebliğ etmeye başladı. Bunun üzerine öfkelenen ...
 • Başlangıçtan Emevilere İslam tarihinde Kudüs 

  Karabulut, Nazlı (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  "Başlangıçtan Emevilere İslam Tarihinde Kudüs" konulu tez çalışmasında Kudüs tarihi ilk kaynaklar ışığında ele alınmıştır. Kronolojik sıralama dikkate alınarak hazırlanan bu çalışmada Kudüs şehrinin İslam Tarihi alanındaki ...