Güncel Gönderiler

  • Sünnet'te medeniyet inşası 

    Yılmaz, Fatih Mehmet (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
    Bu çalışma, Hz. Peygamber'in inşa ettiği sünnet medeniyetini konu almaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, medeniyet inşasında temel rol üstlenen ailenin, sünnet marifetiyle şekillenişi ortaya konmaktadır. İkinci bölümde, ...
  • Nâsıruddin el-Beyzâvî'nin kelâmî görüşleri ve Osmanlı kelâm geleneğindeki yeri 

    Aykaç, Mustafa (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
    İslâmi ilim dallarının tamamına yakını ile ilgili birçok eser telif eden el-Beyzâvî güçlü bir ilmî şahsiyettir. Tefsir ve kelâm alanlarında verdiği eserler İslâm coğrafyasında çok etkili olmuş, yüzyıllarca kendinden söz ...