Now showing items 1-1 of 1

    • Büyümenin ekonomi politiği : Türkiye örneği 

      Apaydın, Ferhat (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
      Ekonomik büyüme düşük gelir düzeyi ile tanımlanan ve eşitsiz gelir dağılımı, işsizlik ve yoksulluk gibi büyük problemleri olan Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) açısından çok önemlidir. Ekonomik büyüme, politik ve sosyal ...