Show simple item record

dc.contributor.advisorHaklı, Şaban
dc.contributor.authorAyvalı, Perihan
dc.date.accessioned2019-03-22T10:58:32Z
dc.date.available2019-03-22T10:58:32Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-01-24
dc.identifier.citationAyvalı, P. (2013). İbn Rüşd’de din-felsefe ilişkisi bağlamında te’vil (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/240
dc.description.abstractİbn Rüşd’de din-felsefe ilişkisi bağlamında te’vil kavramı isimli çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı İbn Rüşd’de din-felsefe ilişkisini, te’vil kavramını merkeze alarak yeniden okumaktır. Birinci bölüm Kur’an’ı anlama ve yorumlamanın temel unsurlarından oluşmaktadır. Genel olarak değindiğimiz bu unsurların vahyin anlaşılmasında etkenliği ve ulaştırdığı sonuçlar değerlendirilmektedir. İkinci bölüm Kur’an’ı anlama ve yorumlama yöntemlerinden tefsir ve te’vil kavramları ele alınmaktadır. Bu bölümde tefsir ve te’vil kavramlarının anlam çerçevesi oluşturularak, farkları ortaya konulmakta ve vahyi anlamadaki değeri üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölüm genel anlamda din-felsefe ilişkisinden bahsetmektedir. Din felsefe kavramları belirginleştirilerek insan hayatında bu iki unsurun bilgi kaynağı olarak değeri ve önemi tartışılmaktadır. Dördüncü bölümde İbn Rüşd’de din-felsefe ilişkisi: a) Konusu, gayesi ve metodu açısından felsefe, b) Felsefenin dine uygunluğu ve dini meşruiyeti, c) Din-felsefe uzlaşmasında te’vil kavramının yeri başlıkları altında işlenmektedir.en_US
dc.description.abstractOur thesis consists of four chapters. The aim of the study is to reread the philosophy-religion relation in the understanding of Ibn Rushd by focusing on tawil (allegorical interpretation) term. First chapter consist of main elements of understanding and interpretation of the Quran. In this section, the efficiency of these elements that we generally touched upon and the results obtained by these elements will be evaluated. Second chapter handles the tafsir and tawil terms as kinds of method for understanding and interpretation of the Quran. In this section, differences between tafsir and tawil terms will be put forth by shaping the meaning frame of these terms, and their importance on the understanding of revelation will be emphasized. Third chapter generally deals with the religion-philosophy relation. In this section, religion-philosophy terms are clarified and the value and importance of these elements in human life as source of information will be discussed. In fourth chapter, the religion-philosophy relation in the understanding of Ibn Rushd will be examined under the tiles of; a) philosophy in terms of its subject, goal and method b) coherence of philosophy to religion and its religious legitimacy c) the place of tawil term in religion-philosophy reconciliation.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET,i -- ABSTRACT,ii -- İÇİNDEKİLER,iii -- KISALTMALAR,iv -- ÖNSÖZ,v -- GİRİŞ,1 -- BİRİNCİ BÖLÜM -- KUR’AN’I KERİM’İ ANLAMA VE YORUMLAMANIN TEMEL UNSURLARI,4 -- İKİNCİ BÖLÜM -- KUR’AN’I KERİM’İN ANLAŞILMASINDA TEFSİR VE TE’VİL KAVRAMLARI,9 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM -- FELSEFE-DİN İLİŞKİSİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ,17 -- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM -- İBN RÜŞD’DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ -- 1) İBN RÜŞD’E GÖRE KONUSU, KAYNAĞI VE METODU AÇISINDAN FELSEFE ,26 -- 2) İBN RÜŞD’E GÖRE FELSEFENİN DİNE UYGUNLUĞU VE DİNİ MEŞRUİYETİ ,29 -- 3) İBN RÜŞD’E GÖRE DİN-FELSEFE UZLAŞMASINDA TE’VİL KAVRAMININ YERİ ,34 -- SONUÇ,43 -- KAYNAKÇA,46 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectTe’vilen_US
dc.subjectİbn Rüşden_US
dc.titleİbn Rüşd'de din-felsefe ilişkisi bağlamında te'vilen_US
dc.title.alternativeAllegorical interpretation (tawil) in the context of the relationship between religion and philosophy according to Ibn Rushd (averroes)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record