Show simple item record

dc.contributor.advisorTüzün, Nihal
dc.contributor.authorDuran, Murat
dc.date.accessioned2019-03-22T11:08:11Z
dc.date.available2019-03-22T11:08:11Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-07-03
dc.identifier.citationDuran, M. (2012). Silika kaplı alümina esaslı katalitik membranların hidrojen üretimi ve ayrımı için hazırlanması (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/241
dc.description.abstractMembranlar distilasyon, adsorpsiyon, absorpsiyon, ekstraksiyon gibi geleneksel ayırma tekniklerine alternatif olan bir ayırma teknolojisidir. Bütün membran proseslerinde ana faktör ayırma aracı olarak kullanılan membrandır. Membranlar polimerik, cam, metal ve sıvı materyallerden hazırlanabilirler ve gözenekli veya gözeneksiz, simetrik veya asimetrik, ya da kompozit membran olabilirler.Geleneksel ayırma işlemlerine göre yüksek seçicilik, enerji tasarrufu, ortalama maliyet-performans oranı ve modülerlik gibi birçok avantaj getirirler. Ayrıca geleneksel ayırma araçlarıyla birlikte hibrid prosesler oluşturabilirler. Bu tez çalışmasında, membranlar ve önemli membran prosesleri, silika kaplı alümina esaslı katalitik membranların hidrojen üretiminde reaktör olarak seçilen inert membran reaktörler ve katalizör olarak Rh kullanılması irdelenmiştir.en_US
dc.description.abstractMembrane processes are alternative separation technologies to the conventional separation techniques such as distillation, adsorption, absorption and extraction. The main factor in all membrane processes is the membrane which is used as the separation agent. Membranes can be made of polymer, glass, metal or liquid, and can be porous-nonporous, symmetric-asymmetric or composite membrane.Membrane separation processes provide several advantages such as high selectivity, low energy consumption, moderate cost to performance ratio and modularity over conventional separation processes. In addition they can be coupled to conventional separation processes to form hybrid processes. In this thesis study, an overview of membranes and important membrane processes, use of silica-coated alumina based catalytcic membranes as reactor at producing hydrogen and using Rh catalytic is presented.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET -- iv ABSTRACT -- v TEİEKKÜR -- vi ÇİZELGELER DİZİNİ -- x RESİMLER DİZİNİ -- xiiii İEKİLLER DİZİNİ -- xii SİMGELER VE KISALTMALAR -- xiv 1. GİRİİ -- 1 2. KURAMSAL TEMELLER -- 4 2.1. Membran -- 4 2.2. Membran Türleri -- 4 2.2.1. Organik ve inorganik membranlar -- 6 2.2.2. Polimerik membranlar -- 8 2.2.3. Seramik membranlar -- 8 2.2.4. Sıvı membranlar -- 10 2.2.5. Nanoteknolojiyle üretilmiĢ membranlar -- 11 2.2.6. Mikrogözenekli membranlar -- 11 2.2.7. Homojen membranlar -- 12 2.2.8. İyon değiĢtirici membranlar -- 13 2.3. GeliĢtirilen Membran Özellikleri -- 14 2.4. Membran Modülleri -- 20 2.4.1. İçi boĢ lif modülü -- 20 viii Sayfa 2.4.2. Kapiler modül -- 20 2.4.3. Levha çerçeve modülü -- 21 2.4.4.Spiral sargı modülü -- 22 2.4.5. Borusal modül -- 22 2.5. Membran Prosesleri -- 23 2.5.1. Mikrofiltrasyon (MF) -- 24 2.5.2. Ultrafiltrasyon (UF) -- 24 2.5.3. Nanofiltrasyon -- 25 2.5.4. Ters osmoz -- 25 2.5.5. Gaz karıĢımların ayrılması -- 25 2.5.6. Pervaporasyon (PV) -- 26 2.5.7. Buhar Permeasyonu (VP) -- 27 2.5.8. Diyaliz (D) -- 30 2.5.9. Hibrit membran prosesleri -- 31 2.5.9.1. Membranların geleneksel hibrid (MHC) prosesleri -- 32 2.5.9.2. Membranların hibrid (MMH) proses uygulamaları -- 32 2.6. Membran Üretimi -- 32 2.6.1. CH4 buharlı oluĢumuiçin membranlar (CMR) -- 32 2.6.2. Hidrojen ayırma membranlarının hazırlanması -- 33 2.6.3. Katalitik membranların hazırlanması -- 34 2.7. Membran Reaktörler -- 35 2.7.1. Membran reaktörlerin türleri -- 36 2.7.1.1. İnert membran reaktörler (İMRFC) -- 36 ix Sayfa 2.7.1.2. Katalitik membran reaktörler (CMR) -- 37 2.8. Yakıt Üretiminde Membran Reaktörlerinin Kullanımı -- 37 2.8.1. Membran ve membran reaktörlerin hidrojen üretimindeki rolü -- 38 2.8.2. Membran reaktörlerin konfigürasyonları -- 39 2.8.3. Membran reaktörlerin H2 üretiminin arttırılması için kullanılması -- 41 2.8.4. H2 üretimine yönelik katalitik inorganik membranların kullanımı -- 42 2.8.5. Membran reaktörlerde fizibilite çalıĢmaları -- 43 2.9. BET Teorisi -- 44 2.10. Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücresi -- 46 2.11. Literatür Taraması -- 50 3. MATERYAL VE YÖNTEM -- 63 3.1. Deneysel Yöntem, ÇalıĢma İartları ve Karakterizasyon Teknikleri -- 64 4. SONUÇLAR -- 78 4.1. Nötr Alümina İçin Analiz Sonuçları -- 78 4.1.1. Nötr alümina için XRD analizi sonuçları -- 78 4.1.2. Nötr alümina için DSC analizi sonuçları -- 81 4.1.3. Nötr alümina için SEM analizi sonuçları -- 84 4.1.4. Nötr alümina için TGA analizi sonuçları -- 86 4.1.5. Nötr alümina için gaz geçirgenlik testleri -- 87 4.2. Asidik Alümina İçin Analiz Sonuçları -- 90 4.2.1. Asidik alümina için XRD analizi sonuçları -- 90 4.2.2. Asidik alümina için DSC analizi sonuçları -- 93 4.2.3. Asidik alümina için SEM analizi sonuçları -- 95 x Sayfa 4.2.4. Asidik alümina için TGA analizi sonuçları -- 98 4.2.5. Asidik alümina için gaz geçirgenlik testleri -- 99 4.3. Bazik Alümina İçin Analiz Sonuçları -- 102 4.3.1. Bazik alümina için XRD analizi sonuçları -- 102 4.3.2. Bazik alümina için DSC analizi sonuçları -- 105 4.3.3. Bazik alümina için SEM analizi sonuçları -- 107 4.3.4. Bazik alümina için TGA analizi sonuçları -- 110 4.3.5. Bazik alümina için gaz geçirgenlik testleri -- 111 4.4. Aynı Oranda Cam Suyu İçeren Numunelerin Gaz Geçirgenlik Testleri -- 113 4.5. Aynı Cam Suyu Oranlarına Göre Numunelerin SEM Analizleri -- 120 4.6. Nötr, Asidik ve Bazik Numunelerin BET Analiz Sonuçları -- 122 5. DEĞERLENDİRME -- 124 KAYNAKLAR -- 129 ÖZGEÇMİİ -- 133en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAyırmaen_US
dc.subjectInert Membran Reaktören_US
dc.subjectHidrojen Üretimien_US
dc.subjectMembranen_US
dc.subjectRhen_US
dc.titleSilika kaplı alümina esaslı katalitik membranların hidrojen üretimi ve ayrımı için hazırlanmasıen_US
dc.title.alternativePreparation of silica-coated alümina based catalytic membranes for hydrogen production and separationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record