Show simple item record

dc.contributor.advisorSakınç, İlker
dc.contributor.authorÇakar, Recep
dc.date.accessioned2019-03-22T13:26:50Z
dc.date.available2019-03-22T13:26:50Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-14
dc.identifier.citationÇakar, R. (2013). Basel düzenlemeleri kapsamında KOBİ'lerin derecelendirilme sürecine adaptasyonları Çorum ilinde bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/246
dc.description.abstractDeğişim ve etkileşimin her geçen gün arttığı küreselleşen dünya düzeninde ülke ekonomileri ve finansal piyasalar birbirine daha bağımlı hale gelmektedir. Öyle ki bir finansal piyasadaki aksaklık veya sorun diğer ülke ekonomilerini ve finansal piyasaları etkilemekte finansal kırgınlıklar veya iyileşmeler anında yansımaktadır. Sürekli gelişen piyasaların birbirlerine entegre olması ve bir finansal piyasada yaşanan kriz diğer piyasaları da kısa sürede etkileyebilmesi sebebiyle uluslar arası tarafsız bir düzenleyici kurulun gözetiminde dünya çapında kabul gören bazı standart yaklaşımların geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 1930 tarihinde uluslararası anlamda dünyanın en eski kurumu olan “Uluslararası Ödemeler Bankası” kurulmuştur. Uluslararası banka denetimi ve mevzuatı değişimi sağlamak bankacılık sektörünün denetim gözetim ve düzenlenmesi için ortak standartlar koymak ve bu alanda çalışmalar yapmak amacıyla 1974 yılında kendi bünyesinde Basel Komitesini kurmuştur. Basel Komitesi Basel I, Basel II ve Basel III düzenlemelerini gerçekleştirmiştir. Basel I ve Basel III doğrudan bankacılıkla ilgilidir. Basel II KOBİ’lerin derecelendirilmesini konu almaktadır. Basel II bankaların sermaye yeterliliği standartlarını yeniden belirlemiş ve risk yönetimi ön plana çıkmıştır. Böylelikle şimdiye kadar finans kuruluşları tarafından reel sektör kuruluşlarına kullandırılan sübjektif yöntemlerle belirlenen iyi kredi, kötü kredi süreci yerine riskli, az riskli kredilendirme süreci devreye girmiştir. Çünkü Basel düzenlemeleri ile KOBİ’lere derece verilecektir. Bu derece ile her işletmenin bir kredi derecesi olacak ve bankalar bu derece notlarına göre kredi faiz oranı belirleyecektir. Bu bağlamda Türk finansal sisteminin yeniden düzenlenmesi, başta bankacılık ve KOBİ’ler olmak üzere pek çok sektörü etkilemiştir. Basel kriterleri karşısında Türk bankacılık sektörü ve KOBİ’lerin durumu ele alınarak Çorum İlindeki KOBİ’lerin derecelendirme sürecine adaptasyonları test edilecektir.en_US
dc.description.abstractChange and increased interaction with each passing day globalized world order, national economies and financial markets are becoming more dependent on each other. So much so that the problem of financial market disruption or impact on other economies and financial markets is reflected in the financial heartache or instant improvements. Continuing to integrate the emerging markets and other markets, as soon as the crisis in the financial market due to the influence of international regulatory body under the supervision of a neutral development around the world is to be observed with regard to some standard approaches. For this reason, in 1930 the world's oldest institution in the international sense, "Bank for International Settlements" has been established. International exchange of bank supervision and regulation of the banking sector to ensure common standards for the regulation and supervision of the audit work in this area in order to make and put under the Basel Committee in 1974 and established his own. Basel Committee, Basel I, Basel II and Basel III regulations, carried. Ilgilendirirken directly to the banks, the Basel II Basel I and Basel III is subject to the scalability of SME. Re-determined standards for banks under the Basel II capital adequacy and risk management will come to the fore. Thus, financial institutions have so far determined by the subjective methods used by the corporate sector institutions with good credit, bad credit-risk-less risky lending process instead of the process will be activated. Because the Basel regulations will be given to SME degrees. This honors degree and be a credit to any business loan interest will be paid back by the banks, this highly notes In this context, the reorganization of the Turkish financial system, mainly affected many sectors, including banking and SME. Basel criteria across the situation of SME in the Turkish banking sector and by taking Corum adaptations of The City of SME will be tested in the rating process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKOBİ’lerin Derecelendirilmesien_US
dc.subjectÇorum KOBİen_US
dc.subjectBasel IIen_US
dc.titleBasel düzenlemeleri kapsamında KOBİ'lerin derecelendirilme sürecine adaptasyonları Çorum ilinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeBasel II and Basel III fame, SME institutionalization and rating process effects, Corum exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record