Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıçarslan, Ali
dc.contributor.authorTamdemir, Şaban
dc.date.accessioned2019-03-25T10:14:28Z
dc.date.available2019-03-25T10:14:28Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-01-30
dc.identifier.citationTamdemir, Ş. (2014). Hava-hava ısı pompasının teorik ve deneysel incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/256
dc.description.abstractBu çalışmada, uygun boyutta bir odaya kurulumu yapılan, soğutucu akışkan olarak R134A, R404A, R410A ve R407C'nin kullanıldığı hava-hava ısı pompası -5°C ile 5°C arasındaki dış hava sıcaklıklarda test edilerek, kompresörün çektiği elektrik enerjisi, buharlaştırıcı ve yoğuşturucu fanlarının çektiği elektrik enerjisi, ısı pompasının elemanlarının önemli noktalardaki sıcaklık ve basınçları ölçülmüştür. Deneyler, kontrollü ortam şartlarında üçer kez tekrarlanmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçların analizi, enerji sistemlerinin analizinde en yaygın yöntem olan Engineering Equation Solver (EES-V9.172-3D) kullanılarak geliştirilen bir bilgisayar programı ile yapılmıştır. Kompresör çektiği enerji miktarı, iç ünitenin ısıtma kapasitesi, dış ünitenin çevre havasından ısı çekme kapasitesi, ısı pompası sisteminin ısıtma tesir katsayısı, kompresör giriş ve çıkış basınçlarının dış hava sıcaklığına göre değişimi incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the air to air heat pump, using R134A, R404A, R410A and R407C as refrigerant, that was installed to a room having a suitable dimension, was tested between the outdoor temperatures of -5°C and 5°C. The electric power drawn by the compressor, indoor unit and outdoor unit fans, temperatures and pressures at the state points were measured. Experiments at the same outdoor temperatures were repeated three times under the controlled conditions. Analyses of the results obtained from the experiments were carried out by the computer code that was developed by means of Engineering Equation Solver (EES-V9.172-3D). The power consumed by the compressor, heating capacity of indoor unit, the absorbing heat capacity of outdoor unit, coefficient of performance of the heat pump, suction and discharge pressures of the compressor were investigated according to the outdoor temperatures.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET, iv -- ABSTRACT, v -- TEŞEKKÜR, vi -- İÇİNDEKİLER, vii -- ŞEKİLLER DİZİNİ, viii -- ÇİZELGELER DİZİNİ, x -- RESİMLER DİZİNİ, xi -- SİMGELER VE KISALTMALAR, xii -- 1.GİRİŞ, 1 -- 2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI, 6 -- 2.1. Kütlenin Korunumu Denklemi, 6 -- 2.2. Enerjinin Korunumu Denklemi, 7 -- 2.3. Açık Sistemlerin II. Yasa Çözümlemesi, 10 -- 3. MATERYAL VE METOT, 13 -- 3.1. Hata Analizi ve Belirsizlik, 21 -- 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA, 23 -- 5. SONUÇ VE ÖNERİLER, 39 -- KAYNAKLAR, 41 -- EKLER, 43 -- ÖZGEÇMİŞ, 45 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIsı Pompasıen_US
dc.subjectIsıtmaen_US
dc.subjectIsıtma Tesir Katsayısıen_US
dc.subjectR134Aen_US
dc.subjectR404Aen_US
dc.subjectR410Aen_US
dc.subjectR407Cen_US
dc.titleHava-hava ısı pompasının teorik ve deneysel incelenmesien_US
dc.title.alternativeTheoretical and experimental investigation of the air to air heat pumpen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record