Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCan, Sema
dc.contributor.authorKilit, Bülent
dc.contributor.authorArslan, Erşan
dc.contributor.authorSuveren, Salih
dc.date.accessioned2019-05-16T21:06:20Z
dc.date.available2019-05-16T21:06:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationCan, S., Kilit, B., Arslan, E., Suveren, S. (2014). The comparison of reaction time of male tennis players, table tennis players and the ones who don’t exercise at all in 10 to 12 age groups. Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 8(2), 195-201.en_US
dc.identifier.issn1307-6477
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/2743
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractBu çalışma, 10-12 yaş grubu erkek tenis, masa tenisi sporcusu ve spor yapmayan bireylerin reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya ortalama yaşı 11,99±0,81 yıl, ortalama boy uzunluğu 150,76±7,73 cm, ortalama vücut ağırlığı 42,20±8,35 kg, antrenman yaşı 3,7±1,2 yıl olan 17 tenis oyuncusu, 18 masa tenisi oyuncusu ve 16 spor yapmayan birey olmak üzere toplam 51 sağlıklı birey gönüllü katılmıştır. Katılımcılar testler hakkında bilgilendirilmiş ve boy, vücut ağırlığı ölçümü sonrasında görsel ve işitsel reaksiyon zamanları Power 2000 New Test/Finland ölçüm aracı ile ölçülmüştür. Gruplar arasında ortalama reaksiyon zamanı değerlerindeki farkın belirlenmesi için SPSS 15,0 paket programında p<0,05 istatistiksel anlamlılık düzeyinde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi, gruplar arasında fark çıkması durumunda ise çoklu karşılaştırma (Scheffe Post Hoc) testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, masa tenisi sporcularının ortalama reaksiyon zamanı değerleri ile tenis sporcularının ve spor yapmayan bireylerin reaksiyon zamanı değerleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to compare reaction time of male tennis players, table tennis players and the ones who don’t exercise at all in 10 to 12 age groups. The sample of the study totally 51 healthy person - including 17 tennis players, 18 table tennis players and same age 16 sedentary male - (average age 11,99±0,81 years; mean body height 150,76±7,73 cm; mean body mass 42,20±8,35 kg; training experience 3,7±1,2 years) participated in this study voluntarily. The subjects were informed about tests and underwent anthropometric measurements followed by the visual and auditory reaction time test with Power 2000 New Test/Finland. One Way ANOVA test were used to assess differences between the groups of mean reaction time against the light and sound in SPSS version 15,0 and the level of statistical significance was set at p<0,05. The Scheffe Post Hoc test was applied to make a pairwise comparison between the different levels of within subjects’ factors in groups. The results demonstrated that significant differences were found table tennis players responses with tennis players and sedentary group in average reaction time results (p<0,05)en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNiğde Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTennisen_US
dc.subjectTable Tennisen_US
dc.subjectReaction Timeen_US
dc.subjectSounden_US
dc.subjectLighten_US
dc.subjectTenisen_US
dc.subjectMasa Tenisien_US
dc.subjectReaksiyon Zamanıen_US
dc.subjectSesen_US
dc.subjectIşıken_US
dc.titleThe comparison of reaction time of male tennis players, table tennis players and the ones who don’t exercise at all in 10 to 12 age groupsen_US
dc.title.alternative10-12 yaş grubundaki erkek tenisçiler, masa tenisçiler ve aynı yaş grubundaki sedanterlerin reaksiyon zamanlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNiğde University Journal of Physical Education And Sport Sciencesen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-1931-2226en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage195en_US
dc.identifier.endpage201en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record