Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSoygüden, Aydoğan
dc.contributor.authorCerit, Emrah
dc.date.accessioned2019-05-16T21:06:21Z
dc.date.available2019-05-16T21:06:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSoygüden, A., Cerit, E. (2015).Yaşlılar için egzersiz uygulamalarının önemi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 197-224.en_US
dc.identifier.issn1308-5107
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/2747
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractYaşlı nüfusu günümüz dünyasında hızla artmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde doğum oranlarında ki düşüşe paralel olarak yaşlı nüfusunda artış daha fazladır. Artan yaşlı nüfus, ülkelerin önemli aktif dinamiklerini etkileyecek duruma gelmektedir. Özellikle 65 yaş ve üzeri bireylerde birçok hayati fonksiyonlar da gerileme görülmektedir. Meydana gelen bu gerileme bireylerin fiziksel ve zihinsel fonksiyonlarını etkilemektedir. İlerleyen dönemlerde oluşan bu gerilemeler yaşlıları yardıma ihtiyacı olan birey haline getirecektir. Araştırmanın Önemi: Bu çalışmada yaşlıların daha aktif olmaları için günlük hayat içerisinde, özelliklede kendi başlarına yapabilecekleri egzersiz uygulamalarının önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın Amacı: Yaşlı bireylerin kendi başlarına yapabilecekleri egzersizlerin örneklerle gösterilmesi ve uygulanmasının yaşlı bireyleri daha aktif hale getirilmesi amaç edinilmiştir. Araştırmanın Modeli: Araştırma tarama modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın Sonucu: Araştırmanın sonucunda yaşlı bireyler için kendi başlarına yapabilecekleri egzersiz uygulamalarının yaşlı bireylerin fiziksel ve zihinsel fonksiyonlarında gelişmelere sebep olacağı anlaşılmaktadır. Yaşlı bireyler kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olduklarında, ailelerinin ve devletin bakımına ihtiyaç duymadan hayatlarını devam ettirebilirler. Dolayısıyla yaşlı bireylerin günlük birçok aktivite içerisinde olmaları yaşlı bireyler için çok önem arz etmektedir.en_US
dc.description.abstractAging population in today’s world is increasing rapidly. Especially in developed countries, it is more often happen. In parallel with the decline in birth rate is higher than the increase in the elderly population. Growing elderly population is becoming effect the country’s most active Dynamics. Especially the individuals with aged 65 and overseen the decline in many vital functions. The effect of decline occurred in individuals physical and mental functions. Consisting of the following years, it will become needy elderly individuals who need help. Importance of the study: In this study, older people can be more active in their daily lives, especially at home, tried to emphasize the importance of exercise they can do on their own. Aim of the study: To shown elderly people example of exercise they can do on their own at home and aims to make more active in the implementation of the elderly. Methodology of the study: The study was prepared as a compilation work. Results of the study: As a result of the research understood that exercise practice at home for older individuals will lead to improvements in their physical and mental function. Elderly individuals when they are able to care their personal needs, their families and the government will not need to care. Therefore, in elderly individuals should be many activities daily.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaşlı Bireyleren_US
dc.subjectEgzersiz Uygulamalarıen_US
dc.subjectEgzersizin Önemien_US
dc.subjectElderly Individualsen_US
dc.subjectExercise Applicationsen_US
dc.subjectImportance of Exerciseen_US
dc.titleYaşlılar için egzersiz uygulamalarının önemien_US
dc.title.alternativeThe importance of exercise applications for elderlyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Spor Blimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümüen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage197en_US
dc.identifier.endpage224en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record