Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAytaç, Deniz
dc.contributor.authorSağlam, Metin
dc.date.accessioned2019-05-16T21:06:24Z
dc.date.available2019-05-16T21:06:24Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAytaç, D., & Sağlam, M. (2014). Kamu Açıkları, iç borç ve faiz oranı ilişkisi: Türkiye örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(1), 131-148.en_US
dc.identifier.issn1306-6730
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/2760
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye’de kamu açıkları, iç borç ve faiz oranı arasındaki ilişkiyi nedensellik ve çok değişkenli VAR modeli kullanarak 1980-2012 dönemi için yıllık verilerle incelemektedir. Ampirik sonuçlar, faiz oranın enflasyonun Granger nedeni olduğunu ve ayrıca iç borçlardan enflasyona doğru bir Granger nedensellik ilişkisi göstermektedir. Ek olarak, bir diğer tek yönlü nedensellik ilişkisi ise enflasyondan kamu açıklarına doğrudur. Sonuçta incelenen dönemde Türkiye’de faiz oranları kamu açıklarını enflasyon aracığı ile etkilemektedir.en_US
dc.description.abstractThis study, investigates relationship among public deficits, public domestic debt and interest rate in Turkey by causality and multivariable vector autoregression (VAR) analysis for the period 1980-2012 by using annual series. The empirical results suggest that interest rate is Granger cause of inflation and also there is a Granger causality running from domestic debt to inflation. Additionally an other uni-directional causality runs from inflation to public debt. As a result in the period studied for Turkey its concluded that interest rates effect public deficits in relation with inflation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKamu Açıklarıen_US
dc.subjectİç Borçlanmaen_US
dc.subjectFaiz Oranıen_US
dc.subjectVAR Modelien_US
dc.titleKamu Açıkları, iç borç ve faiz oranı ilişkisi: Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeRelationship among public deficits domestic debt and interest rate: Turkey caseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-7546-2734en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage131en_US
dc.identifier.endpage148en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record