Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzüm, Songül
dc.contributor.authorAydemir, Şeyma
dc.contributor.authorDinçer, Eda
dc.contributor.authorDinçer, Murat
dc.date.accessioned2019-03-26T11:14:56Z
dc.date.available2019-03-26T11:14:56Z
dc.date.issued2018-04-29
dc.identifier.citationÖzüm, S., Aydemir, Ş., Dinçer, E., Dinçer, M. (2018). Meslek Yüksekokullarında mevcut durum, sorunlar ve kalitenin geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri: Alaca Avni Çelik M.Y.O. Örneği. IVSS 2018 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiyeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/278
dc.description.abstractTürkiye'de sanayileşme hızı önemli derecede artış göstermektedir. Sanayileşme sonucunda nitelikli ara eleman ihtiyacına olan talebin artması ile mesleki alandaki eğitime verilen önem tüm dünyada giderek artmaktadır. Temel amacı sektör için nitelikli ara eleman yetiştirmek olan meslek yüksekokullarının, öğrencilerin bilgi, beceri ve davranış olarak yetiştirilmesindeki rolü tartışılmazdır. Çağın gerektirdiği donanımlara sahip nitelikli ara eleman olan teknikerlerin başarısı ise iş dünyasını ve dolayısıyla ülke ekonomisini etkileyen büyük bir faktördür. İhtiyaç duyulan nitelikli ara eleman yetiştiren meslek yüksekokullarının öğretim politikaları bilim ve teknolojiye dayalı yenilikçi, üretici ve bunu endüstriyel faydaya dönüştürücü olmalıdır. Mesleki eğitim ile istihdam arasında etkili iletişim kurulamaması; sektörün aradığı nitelikli elemanı bulamamasına ve mezun olan öğrencilerin ise istihdam konusunda sıkıntı yaşamalarına sebep olmaktadır. Teorik bilgiyi pratik bilgiyle harmanlayabilen meslek yüksekokullarında verilen eğitimin gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara uygun olarak, hem iş dünyasının hem de mezun öğrencilerin görüş ve beklentileri doğrultusunda yeniden planlanması mezun öğrencilerin daha hızlı bir şekilde istihdam edilmelerini sağlayacaktır. Bu çalışmada, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulunda mevcut durum ve sahip olduğu temel sorunlar ele alınarak bu yönde bazı çözüm önerileri verilmeye çalışılacaktır. Araştırmada, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu kapsamında 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 5 programda eğitimine devam etmekte olan 100 öğrenciye anket uygulanacaktır. Son olarak, elde edilecek veriler istatistiksel olarak değerlendirilecektir.en_US
dc.description.abstractIndustrialization rate in Turkey has been increasing significantly. The increasing importance of qualified intermediate staff as a result of industrialization and the importance of education in vocational training are increasing all over the world. The role of vocational schools, which are trained as qualified intermediate staff for the main purpose sector, in educating students as knowledge, skills and behavior is indisputable. The success of technicians, skilled intermediate workers with the equipment the age need, is a major factor affecting the business world and therefore the country's economy. The teaching policies of vocational schools that produce qualified intermediate workers who need it should be innovative, manufacturer based on science and technology, and transform it into industrial benefit. Inability to communicate effectively between vocational education and employment; and that the students who graduate are living in a difficult situation about employment. The training given at vocational schools which can blend the theoretical knowledge with the practical knowledgein accordance with the developing technologies and needs and in line with the opinions and expectations of both the business world and the graduated students will enable the graduated students to be employed more rapidly. In this study, current situation and the main problems at Alaca Avni Çelik Vocational School will be discuss and try to give some solutions. Within the scope of the research, 100 students in 5 programs who are studying in Alaca Avni Çelik Vocational School in 2017-2018 academic year will implement a survey. Finally, analyzes of frequency and percentage of the obtained data will be made to suggest solutions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIVSSen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeslek Yüksekokuluen_US
dc.subjectKaliteen_US
dc.subjectMevcut Durumen_US
dc.subjectVocational Schoolen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectCurrent Situationen_US
dc.titleMeslek Yüksekokullarında mevcut durum, sorunlar ve kalitenin geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri: Alaca Avni Çelik M.Y.O. Örneğien_US
dc.title.alternativeCurrent situation in vocational schools, issues and suggested solutions for the development of quality: the case of Alaca Avni Çelik M.Y.O.en_US
dc.typepresentationen_US
dc.relation.journalIVSS 2018 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumuen_US
dc.departmentBölüm Yoken_US
dc.authorid0000-0003-2123-5856en_US
dc.authorid0000-0003-0636-8212en_US
dc.authorid0000-0001-8187-7493en_US
dc.identifier.startpage20en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record