Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSarıoğlu, Özlem
dc.contributor.authorİmamoğlu, Osman
dc.contributor.authorAtan, Tülin
dc.contributor.authorTürkmen, Mehmet
dc.contributor.authorAkyol, Pelin
dc.date.accessioned2019-05-16T21:07:21Z
dc.date.available2019-05-16T21:07:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSarıoğlu, Ö., İmamoğlu, O., Atan, T., Türkmen, M., & Akyol, P. (2012). Beden eğitimi bölümünde okuyan farklı branşlardaki öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(1), 88-94.en_US
dc.identifier.issn1300-9915
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/2959
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractBu çalışma Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda okuyan ve farklı branşlarda aktif olarak spor yapan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 219 bayan (yaş; 20,75±0,14yıl) ve 367 erkek (yaş; 21,62±0,12 yıl) üniversite öğrencisi katılmıştır. Bu öğrencilerin beslenme düzeylerini tespit etmek için 37 soruluk beslenme anketi uygulanmıştır. Bu ankete katılan gençlerin uğraştıkları branşta elit ve elit olmama seviyelerine ve uğraştıkları branşa göre beslenme puanları belirlenmiştir. İstatistiksel analiz için, Student-t testi, One Way ANOVA ve Tukey testleri yapılmıştır. Kullanılan ankete göre elit düzeyde spor yapan ve yapmayan bireylerin beslenme puanları düşük bulunmuş, ancak bayan sporcuların erkek sporculardan daha iyi beslendikleri görülmüştür (p<0.01). Bayanların branşlara göre beslenme puanlarına bakıldığında yüzücülerin atletlere göre daha iyi beslenme alışkanlıklarına sahip olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. Yüzme, jimnastik, judo, voleybol, okçuluk ve tekvando branşlarındaki bayanların "iyi" beslendikleri görülmüştür. Erkeklerin branşlara göre beslenme puanları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.01 ve p<0,05). Atletizm sporu ile uğraşan erkeklerin "iyi" beslendikleri, basketbol ve tekvandocuların "en kötü" beslenen sporcular olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin beslenme eğitimleri ve beslenme puanlarının kötü olduğu bulunmuştur. Bu durum sporcuların hatalı beslenme alışkanlıklarına sahip olduklarını göstermektedir. Sporcuların yaptıkları spor branşına göre nasıl beslenmeleri gerektiğiyle ilgili olarak sporcuların ve antrenörlerin düzenli beslenme eğitimleri ile desteklenmeleri, yazılı ve görsel medyada bu konunun öneminin vurgulanmasının çok faydalı olacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine the nutritional habits of students engaged in different sport branches that attending Physical Education and Sports High School. Total 219 female (age; 20,75 ±0,14 years), and 367 male athletes (age; 21,62±0,12 years) participated the study as a volunteer. To determine the nutritional levels a questionnaire containing 37 items was applied. The nutritional scores were determined according to being an elite or non-elite, and according to the sports branch. For statistical analysis Student-t test, One Way ANOVA and Tukey tests were used. According to the used questionnaire, the nutritional scores were found low in both elite and non-elite athletes but it’s determined that female athletes were well-nourished than males (p<0,01). Female swimmers have better nutritional habits than female track and field athletes (p<0,05). It’s found that females engaged with swimming, gymnastic, judo, volleyball, archery and taekwondo athletes were fed “well”. Between different sports branches significant differences were found in males athletes’ nutritional habit scores (p<0.01 ve p<0,05). While male track and field athletes’ nutrition scores were found “well”, basketball and taekwondo athletes’ scores were found “worse”. As a conclusion nutrition scores of Physical Education and Sports High School students were found low. This situation shows that athletes have faulty dietary habits. Athletes and coaches must be supplied with nutritional education according to sports branch, and stressing the importance of this issue in written and visual media is thought to be very useful.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeslenme Alışkanlığıen_US
dc.subjectSporcu Beslenmesien_US
dc.subjectNutritional Habitsen_US
dc.subjectAthletes’ Nutritionen_US
dc.titleBeden eğitimi bölümünde okuyan farklı branşlardaki öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeNutritional habits of Physical Education department students engaged in different sport branchesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage88en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record