Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCengil, Muammer
dc.date.accessioned2019-05-16T21:07:24Z
dc.date.available2019-05-16T21:07:24Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationCengil, M. (2010). Din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin tükenmişlik düzeyleri. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10(3), 79-101.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/2969
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractTükenmişlik sendromu; işi gereği insanlarla yoğun ilişki içerisinde olan bireylerde görülen, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissinin kaybı şeklinde üç boyutu olan bir sendromdur. Araştırmamızın amacı Çorum ilinde çalışan din görevlileri ve kur'an kursu öğreticilerinin tükenmişlik düzeyini ve etkileyen değişkenleri belirlemektir. Netice itibariyle sosyodemografik değişkenler tükenme konusunda farklı sonuçlar verebilmektedir. Tükenmişliği oluşturan kurumsal ve bireysel nedenleri araştıracak araştırmaların yapılması ve elde edilen bulgular ışığında hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması ve kurumsal değişikliklere gidilmesi gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractBurnout syndrome, which is seen in individuals who work in close relationship with people in their job, is a syndrome that has three dimensions, emotional eşhaustion, depersonalization and lack of personal accopmplishment. The aim of our research is to determine burnout levels of imams of the mosque and Quran course instructors in Corum and the factors that affect them. The results of the job burnout can vary according to the different socio-demographic variables. With further studies the organizational and personal factors that cause job burnout should be evaluated and accordingly developmental strategies to improve the organizational setting should be implemented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYavuz Ünalen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin Görevlisien_US
dc.subjectKur’an Kursu Öğreticisien_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectMaslach Tükenmişlik Ölçeğien_US
dc.subjectImam of The Mosqueen_US
dc.subjectQuran Course Instructoren_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectMaslach Burnout Inventoryen_US
dc.titleDin görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin tükenmişlik düzeylerien_US
dc.title.alternativeBurnout levels of imams of the mosque and Quran course instructorsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDinbilimleri Akademik Araştırma Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage101en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record