Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBüyükkayacı Duman, Nuriye
dc.date.accessioned2019-05-16T21:08:06Z
dc.date.available2019-05-16T21:08:06Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBüyükkayacı Duman, N. (2009). Pospartum Erken Taburculuk Sonrası Evde bakım. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(1), 83-92.en_US
dc.identifier.issn1303-734X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3087
dc.descriptionotheren_US
dc.description.abstractTüm dünyada yaygın bir sağlık politikası haline gelen pospartum erken taburculuk programlarının avantajlarına ve risklerine ilişkin farklı araştırma sonuçları bulunmaktadır. Öte yandan postpartum erken taburculuğun ancak evde bakım hizmetleriyle desteklendiğinde güvenilir bir uygulama olabileceği bildirilmektedir. Çünkü doğum sonu dönemde erken taburcu edilen kadınların aldıkları bakım ve eğitim hizmetlerinin hastanede kalış süresi ile sınırlandırılması sağlıklarıyla ilgili pek çok riski de beraberinde getirmektedir. Bu risklerin en aza indirilmesi ancak taburculuk sonrası hemşireler tarafından yapılan ev ziyaretleri sırasında verilen bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile mümkün olacaktır. Günümüzde pospartum evde bakım hizmetleri, özellikle de bu yeni anlayışın etkisiyle, koruyucu sağlık hizmetlerinin gelişmekte olan bir kolu olarak faaliyetine devam etmektedir.en_US
dc.description.abstractThere are different research results related to advantages and risks of pospartum early discharge programs which have been a widespread health policy in our days all over the world. Moreover it’s reported that postpartum early discharge will be a safe practice when it’supported by home care services. Because, limiting of care and educational services taken by women who discharged early in postpartum period may be give way to a lot of risks related to their healths. Minimising these risks only will be possible by care, educational and consultancy services performed by nurses during home visitations after discharge. At the present day, postpartum home care services keep going their operations as a developing branch of preventive health services especially by the effect of this new understanding.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGulhane Military Medical Academyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPospartum Erken Taburculuken_US
dc.subjectEvde Bakımen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectPospartum Early Dischargeen_US
dc.subjectHome Careen_US
dc.subjectNursingen_US
dc.titlePospartum erken taburculuk sonrası evde bakımen_US
dc.title.alternativeHome care after pospartum early dischargeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTAF Preventive Medicine Bulletinen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-4246-3607en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record