Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaşcı, Gülistan
dc.contributor.authorBaşcı, Eşref Savaş
dc.date.accessioned2019-06-11T11:20:58Z
dc.date.available2019-06-11T11:20:58Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationBaşcı, G., Başcı, E. S. (2017). Analysis of the relationship between municipalities’ financial statements and population in Turkey from 1980 to 2014. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1-17.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3292
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractLocal administration in Turkey consists of municipality, special provincial administration and villages. When their financial magnitude is taken into consideration, municipalities come first among the local administrations which spend resource expenditure. Financial statements which are prepared by the municipalities are helpful in terms of making decisions for source allocation and evaluation for widespread user groups. Financial statements which are formed with this purpose provide information about financial situations and performance of administration and cash flows. The main purpose of this study is to investigate the relationship between municipalities’ expenses and incomes defined as their budget balances in Turkey and population related rates and if it makes a contribution to this field. We analysed all municipalities’ consolidated financial statements which include revenues and expenses between 1980 and 2014 to explain their financial statements and National Population Growth Rate, Municipal Population/Total Population and Harmonized Gross Domestic Product (as Percentage). There are more relationships between the rates and the financial statements according to literature. We also found the same relationships between municipalities’ expenditures and municipal population/total population with highly coefficient of 5% a statistically significant level. Especially Investment Expenditures have increased according to the increasing rate of the municipal population/total population during the period in Turkey. At the same time there are two important independent variables in revenues for the period which are statistically significant. Taxes and NonTax Revenues have increased in the period of analyse related to the increasing rate of the Municipal Population/Total Population. In the last model of relationships between Harmonized Gross Domestic Product and Municipalities’ Financial statements, Current Expenditures variable is highly related to Harmonized Gross Domestic Product in the period.en_US
dc.description.abstractTürkiye'de yerel yönetim; belediye, il özel idareleri ve köylerden oluşmaktadır. Mali büyüklükleri göz önüne alındığında, belediyeler kaynak harcamaları dikkate alındığında yerel yönetimler arasında birinci sıraya girmektedir. Belediyeler tarafından hazırlanan mali tablolar, kaynak dağılımı ve yaygın kullanıcı grupları için değerlendirme yapılması açısından yararlı olmaktadır. Bu amaçla oluşturulmuş mali tablolar, finansal durumlar, belediyelerin yönetim ve nakit akışlarının performansı hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'de bütçe dengeleri açısından belediye harcamaları ile gelirler arasındaki ilişkiyi incelemek üzere nüfusa ilişkin oranları araştırmak ve bu alana katkıda bulunmaktır. Finansal Tablolarını ve Ulusal Nüfus Büyüme Hızı, Belediye Nüfus / Toplam Nüfus ve Uyumlaştırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yüzde olarak) kullanılan bağımlı değişken ile, 1980-2014 yılları arasında gelir ve giderleri içeren tüm belediyelerin konsolide finansal tabloları analiz edilmiştir. Oranlar ile finansal tablolar arasında literatüre göre ilişki olduğu tespit edilmiştir. Belediyelerin harcamaları ile belediye nüfusu / toplam nüfus arasında % 5'lik önem derecesinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Özellikle yatırım harcamaları, Türkiye'de incelenen dönem boyunca artış olduğu tespit edilmiştir. Cari giderler ile Uyumlaştırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla arasında da istatistiki açıdan anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMuhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMunicipalitiesen_US
dc.subjectFinancial Statementsen_US
dc.subjectBudget Balanceen_US
dc.subjectMunicipal Population/Total Populationen_US
dc.subjectBelediyeen_US
dc.subjectFinansal Tabloen_US
dc.subjectBütçe Dengesien_US
dc.subjectBelediye Nüfusu / Toplam Nüfusen_US
dc.titleAnalysis of the relationship between municipalities’ financial statements and population in Turkey from 1980 to 2014en_US
dc.title.alternativeBelediyelerin mali tabloları ile nüfus arasındaki ilişkinin analizi 1980 – 2014 arası analizen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Finansman Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0809-7893en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage17en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record