Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Emrah
dc.contributor.authorKonak, Fatih
dc.contributor.authorKaraca, Süleyman Serdar
dc.date.accessioned2019-06-11T13:03:21Z
dc.date.available2019-06-11T13:03:21Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationŞahin, E., Konak, F., Karaca, S. S. (2017). Türkiye ve Rusya arasındaki “uçak krizinin” Borsa İstanbul Gıda, İçecek ve Turizm Endeksleri üzerine etkisi. Business and Economics Research Journal, 8(3), 473-485.en_US
dc.identifier.issn1309-2448
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3302
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstract24 Kasım 2015 tarihinde Suriye sınırında, sınır ihlali yapan Rus savaş uçağının Türk savaş uçakları tarafından düşürülmesi iki ülke ilişkileri açısından ciddi sorunlara neden olmuştur. Olay sonrasında Rusya, Türkiye ile olan tüm askeri ve ekonomik ilişkilerini tek taraflı olarak dondurmuş ve Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almıştır. Söz konusu yaptırım kararlarından, başta turizm ve gıda sektörü olmak üzere birçok sektör doğrudan etkilenmiştir. Bu kapsamda, çalışmanın amacı BIST Gıda, İçecek ve BIST Turizm Endeksleri'nde yer alan şirketlerin hisse senetlerinin bu olaya nasıl tepki verdikleri Olay Çalışması (Event Study) yöntemi kullanılarak ortaya çıkarmaktır. Elde edilen bulgulara göre, BIST Gıda, İçecek Endeksi'ne kote olan şirketlerin olaya genel olarak negatif tepki verdikleri gözlemlenirken, BIST Turizm Endeksi'nde yer alan şirketlerin olay sonrası dönemde pozitif AR değerleri sergiledikleri tespit edilmiştir. Diğer taraftan, Kümülatif Ortalama Anormal Getiri (CAAR) değerlerinin çoğunluğunun negatif oluşu dikkat çekmiştir. Ayrıca, tahmin edilebilir belirgin bir trend olmasa da olay penceresinde bazı günlerde istatistiksel olarak anlamlı sonuçların bulunması piyasanın yarı güçlü formda etkin olmadığını göstermiştiren_US
dc.description.abstractOn November 24, 2015 at the Syrian border, boundary violations of Russian combat aircraft was shot down by Turkish warplanes that has caused serious problems in terms of bilateral relations. After the incident, Russia unilaterally froze all its military and economic cooperation and has decided to apply economic sanctions to Turkey. Many of the sectors, especially tourism and food sector, were directly affected by these sanctions decisions. In this context, the purpose of the study is to reveal how the companies of BIST Food, Beverage and BIST Tourism Indexes react to this circumstance by employing the event study methodology. According to the findings, it is observed that the companies that are listed in the BIST Food, Beverage Index generally are affected negatively. Also, it has been determined that companies in the BIST Tourism Index exhibit positive AR values in the post-event period. On the other hand, it was noted that the majority of CAAR values were negative. Moreover, although there are no obvious predictable trends, the presence of statistically significant results in the event window on some days has shown that the market is not efficient in a semi-strong formen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.relation.isversionof10.20409/berj.2017.61en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUçak Krizien_US
dc.subjectOlay Çalışmasıen_US
dc.subjectBorsa İstanbulen_US
dc.subjectGıdaen_US
dc.subjectİçecek Endeksien_US
dc.subjectTurizm Endeksien_US
dc.subjectAircraft Crisisen_US
dc.subjectEvent Studyen_US
dc.subjectFooden_US
dc.subjectBeverage Indexen_US
dc.subjectTourism Indexen_US
dc.titleTürkiye ve Rusya arasındaki “uçak krizinin” Borsa İstanbul Gıda, İçecek ve Turizm Endeksleri üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeImpact of “aircraft crisis” between Turkey and Russia on Borsa Istanbul Food, Beverage and Tourism Indexesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBusiness and Economics Research Journalen_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1001-6511en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage473en_US
dc.identifier.endpage485en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record