Show simple item record

dc.contributor.authorUluşan, Ahmet
dc.contributor.authorKarakurt, Özgür
dc.date.accessioned2019-06-11T13:26:47Z
dc.date.available2019-06-11T13:26:47Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationUluşan, A., Karakurt, Ö. (2018). Cardiac findings of sternal fractures due to thoracic trauma: a five-year retrospective study. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 24(3), 249-254.en_US
dc.identifier.issn1306-696X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5505/tjtes.2017.01336
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3303
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractBACKGROUND: This study mainly aimed to determine the frequency of sternal fractures in thoracic trauma patients and to assess the differences in surgical need, cardiac findings, and treatment processes between patients with fracture on different sternal zones and displaced and non-displaced sternal fractures. METHODS: We analyzed the data of patients with sternal fracture due to thoracic trauma admitted to a state hospital between January 2011 and December 2015. Patient data comprised demographics, trauma characteristics, clinical findings, and treatment process. RESULTS: Of the 2764 thoracic trauma patients admitted during the study period, 72 (2.6%) had sternal fracture. The median age was 52 (inter quartile range: 61–38) years; the patients were predominantly male (F/M: 18/54). The most common causes of sternal fractures were motor vehicle accident, fall, and work accident. Of all the patients, 15 had displaced fracture. Abnormal echocardiogram findings were significantly more frequent in patients having fractures on the manubrium than in those having fractures on the corpus of the sternum. Patients who had fracture on the corpus had significantly lesser surgery need than those who had fracture on the manubrium of the sternum. Also, there was statistically significant difference between displaced and non-displaced sternal fracture cases in terms of surgery need (p<0.005).en_US
dc.description.abstractAMAÇ: Bu çalışmanın temel amacı; torasik travmalı hastalarda sternal kırık sıklığını, farklı sternal zonlarda kırığı olan ve deplase ve non-deplase sternal kırıklı hastalardaki, cerrahi gereksinim, kardiyak bulgular ve tedavi sürecindeki farklılıkları belirlemektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2011–Aralık 2015 tarihleri arasında bir devlet hastanesine başvuran torasik travmaya bağlı sternal kırıklı olguların verileri analiz edildi. Hastaların verileri, demografik özellikler, travma özellikleri, klinik bulguları ve tedavi yöntemlerini içermektedir. BULGULAR: Çalışma süresince başvuran 2764 torasik travmalı hastanın 72’sinde (%2.6) sternal kırık saptandı. Hastaların medyan yaşları 52 (ÇAA: 61–38) iken, ağırlığı erkekler oluşturdu (kadın/erkek: 18/54). Sternal kırık olgularının en sık üç nedeni motorlu taşıt kazası, düşme ve iş kazasıydı. Olguların 15’inde deplase kırık olduğu bulundu. Anormal ekokardiyografi bulguları, manubrium kırıklı olgularda, korpus kırıklı olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla idi. Korpus kırıklı hastalarda, manubrium kırıklılara oranla istatistiksel olarak daha az sıklıkta cerrahi ihtiyacı gelişti. Ayrıca, deplase kırığı olan ve olmayan hastalar arasında cerrahi girişim gereksinimlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p<0.005). TARTIŞMA: Manubriumda görülen ve deplase sternal kırıklarda anormal ekokardiyografi bulguları daha fazla sıklıkta görülmektedir. Anahtar sözcükler: Kardiyak bulgular; sternal kırık; torasik travma.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUlusal Travma ve Acil Cerrahi Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.5505/tjtes.2017.01336en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCardiac Findingsen_US
dc.subjectSternal Fractureen_US
dc.subjectThoracic Traumaen_US
dc.subjectKardiyak Bulgularen_US
dc.subjectSternal Kırıken_US
dc.subjectTorasik Travmaen_US
dc.titleCardiac findings of sternal fractures due to thoracic trauma: a five-year retrospective studyen_US
dc.title.alternativeToraks travmasına bağlı sternal kırıkların kardiyak bulguları: beş yıllık geriye dönük bir çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUlusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage249en_US
dc.identifier.endpage254en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record