Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Nihan
dc.date.accessioned2019-06-11T13:43:29Z
dc.date.available2019-06-11T13:43:29Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKaya, N. (2017). Fındık ve çeltik kabukları ve odun talaşı ile takviye edilmiş termoset kompozitlerde reçine türünün fiziksel özelliklere etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(3), 1076-1087.en_US
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5578/fmbd.66108
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3304
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractEkonomik ve çevresel kaygılar sebebiyle son yıllarda mobilya sektörünün ana hammaddesi olan masif ağaç malzemeler yerine ahşap esaslı kompozit malzemelerin kullanılması tercih edilmektedir. Fındıkkabuğu ve çeltik kabuğu, ülkemizde henüz endüstriyel kullanıma girmemiş yenilenebilir doğal kaynaklardır. Çalışmanın amacı bu tarımsal atıkların ahşap kompozit panellerin üretimine uygunluğunu değerlendirmek ve kullanılan reçine türünün levhaların fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine etkisini incelemektir. Bu çalışmada, iki tip reçine (fenol formaldehit (FF) ve melamin-üre formaldehit (MÜF)) kullanılarak levhalar üretilmiştir. Levhaların su tutma ve hacimsel genişleme gibi bazı fiziksel özellikleri ile eğilme dayanımı ve elastikiyet modülü gibi bazı mekanik özellikleri standart metotlara göre belirlenmiştir. Deneysel sonuçlar, levha üretiminde kullanılan selülozik yapıda odunsu hammadde türü ve miktarı ile reçine türüne bağlı olarak levhalarda fiziksel ve mekanik özelliklerin değişkenlik gösterdiğini ancak üretilen çoğu levhada standartlarda istenilen değerlerin sağlandığını göstermiştir. Gözlemlenen sonuçlar, melamin-üre formaldehit kullanılarak üretilen levhaların fenol formaldehit kullanılarak üretilen levhalara kıyasla nispeten düşük hacimsel genişleme ve su tutma değerleri verdiğini göstermiştir. Yani melamin-üre formaldehit reçinesi levhalarda suya dayanımı geliştirmiştir. Mekanik testler ise fenol formaldehit reçinesi ile üretilen levhaların daha yüksek eğilme ve iç bağ dayanım değerlerine sahip olduğunu göstermiştiren_US
dc.description.abstractDue to economic and environmental concerns, it has been preferred in recent years to use wood based composite materials instead of massive wood materials, which is the main raw material of the furniture industry. Hazelnut shell and rice shell are renewable natural resources that has not industrial utilization yet in our country. The objective of study was to evaluate this agricultural waste's suitability to produce wood composite panels and to investigate the effect of the resin used on the physical and mechanical properties of the panels. For this study, particleboards were produced using two types of resins (phenol formaldehyde (PF) and melamine-urea formaldehyde (MUF)) were selected. Some physical properties such as water absorption and thickness swelling and also some mechanical properties such as bendingen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.66108en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFındık Kabuğuen_US
dc.subjectÇeltik Kabuğuen_US
dc.subjectOdun Talaşıen_US
dc.subjectAhşap Esaslı Kompozit Levhaen_US
dc.subjectFiziksel ve Mekanik Özellikleren_US
dc.subjectHazelnut Shellen_US
dc.subjectRice Shellen_US
dc.subjectWood Sawdusten_US
dc.subjectWood Based Composite Particleboarden_US
dc.subjectPhysical and Mechanical Propertiesen_US
dc.titleFındık ve çeltik kabukları ve odun talaşı ile takviye edilmiş termoset kompozitlerde reçine türünün fiziksel özelliklere etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of resin type on the physical properties of thermoset composites reinforced with hazelnut and rice shells and wood shavingsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8676-6768en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1076en_US
dc.identifier.endpage1087en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record