Show simple item record

dc.contributor.authorGergerlioğlu, Ufuk
dc.contributor.authorDibo, Mete
dc.date.accessioned2019-06-12T07:38:42Z
dc.date.available2019-06-12T07:38:42Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationGergerlioğlu, U., Dibo, M.(2017). Avrupa ülkeleri ve Türkiye uygulamaları kapsamında katılımcı bütçeleme yaklaşımı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(63), 1142-1154.en_US
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17755/esosder.305408
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3315
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractKatılımcı demokrasi uygulamalarının, temsili demokrasi yaklaşımını sürekli olarak ileriye taşıdığı veya taşıyacağı bilinen bir gerçektir. Bu anlayışın bir ürünü olan katılımcı bütçeleme uygulaması da, hükümetler tarafından gerçekleştirilecek hizmet ve yatırımların önceden belirlenmesinden hayata geçirilmesine kadar vatandaşların ve diğer paydaşların görüşlerine başvurulmasını esas almaktadır. Bilhassa yerel düzeyde kendisine daha iyi uygulama alanı bulan katılımcı bütçeleme yaklaşımı, genel olarak Mahalle Komiteleri ve Kent Konseyleri gibi yapılanmalar vasıtasıyla fiiliyata geçirilmektedir. 1980'li yılların sonuna doğru ilk olarak Brezilya'da uygulanmaya başlanan bu yaklaşım zamanla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gündemlerine de girmeyi başarmıştır. Dünya ekonomisinde yaşanan daralmalar, ülkeleri kendi kaynaklarını kullanma konusunda daha dikkatli davranmaya yöneltmektedir. Bu durum, kaynakların daha verimli kullanılmasına önemli katkılar sağlayan katılımcı bütçeleme yaklaşımını daha popüler hale getirmektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmada, son yıllarda katılımcı bütçeleme uygulamalarında yaşanan gelişmelerin, farklı Avrupa ülkeleri ve Türkiye bağlamında açıklanması amaçlanmaktadır. Ülke seçimleri yapılırken akademik açıdan ulaşılabilir kaynak ve verilerden hareket edilmiş ve mümkün olduğunca yakın tarih ülke uygulamalarına değinilmeye çalışılmıştıren_US
dc.description.abstractIt is a known fact that the practices related to participatory democracy have been constantly improving the representative democracy approach. Participatory budgeting which is a product of this understanding is based on consulting the views of citizens and other stakeholders for service and investment decisions that will be realized by the governments. In particular, the participatory budgeting approach applied at the local level is generally carried out through organizations such as neighborhood committees and city councils. Participatory budgeting was first implemented in Brazil towards the end of the 1980s. In time, this budgetary approach has also begun to be taken into the agendas of both developed and developing countries. Contraction in the world economy leads countries to be more careful about using their own resources. This makes the participatory budget approach more popular. In light of this information, this study aims to explain the recent developments in participatory budgeting in the scope of some European countries and Turkey. These countries have been chosen in accordance with the attainability of academic source and data. In addition, latest country practices have been addressed as far as possibleen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÖzel Akademien_US
dc.relation.isversionof10.17755/esosder.305408en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKatılımcı Bütçelemeen_US
dc.subjectKatılımcı Demokrasien_US
dc.subjectAktif Vatandaşlıken_US
dc.subjectMahalle Komitelerien_US
dc.subjectKent Konseylerien_US
dc.subjectParticipatory Budgetingen_US
dc.subjectParticipatory Democracyen_US
dc.subjectActive Citizenryen_US
dc.subjectNeighborhood Comitiesen_US
dc.subjectCity Councilsen_US
dc.titleAvrupa ülkeleri ve Türkiye uygulamaları kapsamında katılımcı bütçeleme yaklaşımıen_US
dc.title.alternativeParticipatory budgeting approach within the context of European countries and Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.contributor.departmentMaliye Bölümüen_US
dc.contributor.departmentMaliye Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9950-9311en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7775-0673en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue63en_US
dc.identifier.startpage1142en_US
dc.identifier.endpage1154en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record