Show simple item record

dc.contributor.authorDinç, Ömer
dc.contributor.authorÖztürk, Yunus
dc.date.accessioned2019-06-12T07:53:06Z
dc.date.available2019-06-12T07:53:06Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationDinç, Ö., Öztürk, Y. (2017).Son dönem Osmanlı devlet adamlarından Süleyman Feyzî Paşa’nın “tefsîru kavlihî teâlâ fe in lem ya‘tezilûkum” adlı risalesinin tahkikli neşri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 42, 227-248.en_US
dc.identifier.issn2587-1854
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3316
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractSuleyman Fawzi Pasha, living during XII-XIII. Century is one of the significant bureaucrats in the Ottoman Empire. Known as a statesman, Suleyman Fawzi Pasha has a lot of papers on the Islamic Sciences. In this work, we will try to present the critical edition of the paper “Tafsîru Qawlihi Taâlâ Fa in Lam Ya„tazilukum”, the subject of which is the critics of the interpretation of alBaydawi on Q 16. 91. In the first part of the paper, after giving information about the life and works of Suleyman Fawzi, we will pass the paper mentioned in review with regard to the form and content. In the final part, a critical edition of the paper by Suleyman Fawzi is to be included.en_US
dc.description.abstractSüleyman Feyzî Paşa H. XII ve XIII. yy"da yaşamış Osmanlı Devleti"nin önemli bürokratlardan birisidir. Devlet adamlığı ile tanınan Süleyman Feyzi"nin özellikle İslamî ilimler alanında kaleme aldığı birçok risalesi bulunmaktadır. Bu çalışmamızda Süleyman Feyzî Paşa"nın müfessir Beydâvî"nin Nisa suresi 91. ayetle ilgili yaptığı yorumun tenkidini içeren "Tefsîru Kavlihî Teâlâ fe in lem ya'tezilûkum" adlı risalesinin tahkikli neşrini sunmaya gayret edeceğiz. Çalışmamızın ilk bölümünde Süleyman Feyzî"nin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verildikten sonra, ilgili risalenin şekil ve muhteva açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. Çalışmanın son kısmında ise Süleyman Feyzî"nin söz konusu risalesinin tahkikli neşrine yer verilecektiren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTafsiren_US
dc.subjectSuleyman Fawzien_US
dc.subjectBaydâwien_US
dc.subjectCriticsen_US
dc.subjectÂyahen_US
dc.subjectTefsiren_US
dc.subjectSüleyman Feyzîen_US
dc.subjectBeyzâvîen_US
dc.subjectTahkiken_US
dc.subjectÂyeten_US
dc.titleSon dönem Osmanlı devlet adamlarından Süleyman Feyzî Paşa’nın “tefsîru kavlihî teâlâ fe in lem ya‘tezilûkum” adlı risalesinin tahkikli neşrien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3571-5204en_US
dc.identifier.issue42en_US
dc.identifier.startpage227en_US
dc.identifier.endpage248en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record