Show simple item record

dc.contributor.authorCindiloğlu Demirer, Mihriban
dc.contributor.authorPolatcı, Sema
dc.contributor.authorÖzçalık, Fatih
dc.contributor.authorGültekin, Zümral
dc.date.accessioned2019-06-12T08:05:31Z
dc.date.available2019-06-12T08:05:31Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationCindiloğlu, M., Polatcı, S., Özçalık, F., Gültekin, Z.(2017). İşyeri yalnızlığının iş ve yaşam tatminine etkisi: lider-üye etkileşiminin aracılık rolü. Ege Akademik Bakış, 17(2), 191-200.en_US
dc.identifier.issn1303-099X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3317
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractBu çalışma, çalışanların iş hayatlarında yaşadıkları yalnızlığın iş ve yaşam tatmini üzerindeki etkisi ve lider-üye etkileşiminin bu değişkenler arasında aracılık rolünü belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemini Hitit Üniversitesi'nde görev yapan toplam 153 idari personel oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda işyeri yalnızlığının lider-üye etkileşimi ile iş ve yaşam tatminini negatifyönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca lider-üye etkileşiminin işyeri yalnızlığı ile iş ve yaşam tatmini arasındaki ilişki üzerinde aracılık etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda da lider-üye etkileşiminin işyeri yalnızlığı ile iş ve yaşam tatmini üzerindeki etkisinde aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study was designed to determine the effect of workers' workplace loneliness on job and life satisfaction and mediating role of leader-member exchange among these variables. In accordance with this aim, sample of this research consisted of 153 administrative personnel of Hitit University. As a result of the study, it was determined that workplace loneliness negatively affected the leadermember exchange and job and life satisfaction. Moreover, hierarchical regression analysis was carried out in order to identify whether there was an mediating role of leader-member exchange job and life satisfaction or not. As a result of this analysis, it was established that leader-member exchange had an mediating role on the effect of workplace loneliness and job and life satisfaction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEge Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.21121/eab.2017225198en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşyeri Yalnızlığıen_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectYaşam Tatminien_US
dc.subjectLider-Üye Etkileşimien_US
dc.subjectWorkplace Lonelinessen_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.subjectLife Satisfactionen_US
dc.subjectLeader-Member Exchangeen_US
dc.titleİşyeri yalnızlığının iş ve yaşam tatminine etkisi: lider-üye etkileşiminin aracılık rolüen_US
dc.title.alternativeThe effects of workplace loneliness on job and life satisfaction: the mediating role of leader-member exchangeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEge Akademik Bakışen_US
dc.contributor.departmentUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.departmentYönetim ve Organizasyon Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3530-2215en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage191en_US
dc.identifier.endpage200en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record