Show simple item record

dc.contributor.authorErçen Diken, Özlem
dc.contributor.authorAydemir, Yusuf
dc.contributor.authorDemir, Emre
dc.date.accessioned2019-06-12T08:45:25Z
dc.date.available2019-06-12T08:45:25Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationErçen Diken, Ö., Aydemir, Y., Demir, E.(2018). Akciğer kanserli hastalarda serum galektin 1 ve 3 düzeylerinin, tanısal ve prognostik değeri. Bozok Tıp Dergisi, 8(1), 118-124.en_US
dc.identifier.issn2146-4006
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3318
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractAmaç: Akciğer kanseri kötü prognozlu ve tedavi yanıtı sınırlı olan bir kanser türüdür. Galektin akciğer kanseri patogenezinde rol alabildiği düşünülen fakat akciğer kanseri ile ilişkisinin yeterli düzeyde gösterilemediği potansiyel bir belirteçtir. Amacımız serumda basit bir yöntem olan galektin 1 ve 3 ölçümünün, akciğer kanseri tanısal ya da prognostik belirteci olup olamayacağını araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya 49 akciğer kanseri ve 30 sağlıklı kontrol hastası alındı. Serumlarında galektin 1 ve 3 düzeyleri galektin ölçüm kiti ile çalışıldı. Akciğer kanserli olgular ve sağlıklı kontrol hastaları galektin 1 ve 3’ün tanısal ve prognostik belirteç olup olmayacağı ile ilgili parametreler istatistiksel olarak incelendi. Bulgular: Akciğer kanserli hastada galektin 1 ve 3 değeri, kontrol grubuna göre daha düşüktü. Galektin 1 ve 3 düzeyleri ile sağ kalım, evre ve tümör çapı arasında ilişki saptanmazken, metastaz ve tümör tipi ile negatif ilişkisi saptandı. Sonuç: Galektin 1 ve 3 değeri akciğer kanseri hastalarında sağlıklı olgulara göre daha düşüktür fakat sensitivite ve spesifitesi kısıtlıdır. Literatürde yüksek galektin düzeyi ile akciğer kanseri arasında pozitif saptanan ilişkinin daha geniş hasta gruplarında çalışılmasının uygun olacağı görüşündeyiz. Basit bir tanısal belirteç olarak serum düzeyinin kullanımı umut vaat etmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: Lung cancer is a cancer type with poor prognosis and limited treatment response. Galectin is a potential marker of lung cancer, which is suggested to be involved in the pathogenesis of lung cancer although its association with lung cancer was not accurately demonstrated. Our aim was to investigate whether the simple method of serum galectin 1 and 3 measurements could be diagnostic or prognostic markers of lung cancer. Methods: Forty-nine lung cancer patients and 30 healthy controls were included in the study. The serum galectin 1 and 3 levels were measured using a Galectin assay kit, provided by contribution of the Hitit University Scientific Research Project (SRP). Lung cancer patients and healthy controls were categorized by galectin 1 and 3 levels, either as high or low, and were evaluated statistically for parameters related to diagnostic and prognostic markers. Results: Galectin 1 and 3 values were lower in lung cancer patients compared to the control group (p= 0.015, p= 0.001, respectively). No significant difference was detected for survival and size of tumor between Galectin 1 and 3 groups. Significant difference was detected for metastasis and type of tumor between Galectin 1 and 3 groups. Conclusion: Galectin 1 and 3 values were lower in lung cancer patients compared to healthy subjects but sensitivity and spesifity were not satisfactory. We believe that, the positive relationship between high galectin levels and lung cancer reported in the literature should be assessed further in larger patient populations. Galectin 1 and 3 were not found associated with survival. Measurement of serum galectin-1 and galectin-3 levels as a diagnostic marker is a simple but promising method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBozok Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkciğer Kanserien_US
dc.subjectGalektinen_US
dc.subjectGalektin 1en_US
dc.subjectGalektin 3en_US
dc.subjectKanseren_US
dc.subjectLung Canceren_US
dc.subjectGalectinen_US
dc.subjectGalectin 1en_US
dc.subjectGalectin 3en_US
dc.subjectCanceren_US
dc.titleAkciğer kanserli hastalarda serum galektin 1 ve 3 düzeylerinin, tanısal ve prognostik değerien_US
dc.title.alternativeDiagnostic and prognostic value of serum galectin-1 and galectin-3 levels in lung cancer patientsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBozok Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8388-9500en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3834-3864en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage118en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record