Show simple item record

dc.contributor.authorDemiryürek, Mehmet
dc.date.accessioned2019-06-20T12:16:00Z
dc.date.available2019-06-20T12:16:00Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationDemiryürek, M. (2018). Kıbrıs Hala Sultan Tekkesi şeyhleri üzerine bir araştırma (1570-1878). Belleten, 82(294), 483-510.en_US
dc.identifier.issn0041-4255
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3407
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractÜmmül Haram bint-i Milhan ile Urva bin Sâbit Kıbrıs’ta mezarları olduğu bilinen iki sahabedir. Osman Turan’a göre, Hicri 10. yüzyılda Kıbrıs’a gelen Arap Seyyahı Herevî hem Ummül Haram’ın mezarını hem de bir kilise duvarında bulunan taş kitabede “burası Hicri 29 yılı Ramazanında (650 Mayıs) ölen Urva bin Sâbit’in kabridir” ifadesini okuduğunu yazmıştır.1 Ümmül Haram’ın Kıbrıs’ta şehit olmasıyla ilgili bilgi veren erken dönem İslâm kaynaklardan birisi Fütûhu’l Büldân’dır. Söz konusu esere göre Müslümanların Kıbrıs’a düzenledikleri Birinci Kıbrıs Seferi sırasında gemiden çıkarak bir hayvana bindirilen Ümmül Haram, hayvanın tökezlemesi sonucunda düşerek şehit olmuştur. Mezarı Kıbrıs’ta olup türbesi Saliha Kadın Türbesi adıyla bilinir.2 H.1312 (M.1894-95) yılında Lefkoşa’da yayımlanan Kıbrıs Tarihi adlı eserin yazarı Zîver, Ümmül Haram’ın Kıbrıs’ta bindiği hayvandan düşerek şehit olmasını “bir mucize-i peygamberi”nin vücut bulması olarak değerlendirmekte ve Tuzla civarındaki türbesinin Hala Sultan adıyla bir ziyaret yeri haline geldiğini, bazen Ümmühan ve bazen de Ümmül Haram isimleriyle anıldığını belirtmektedir.3 1955 yılında Lefkoşa’da basılan Hala Sultan Tekkesi adlı kitabın yazarı Abdurrahman Zapsu’ya göre İstanbul’daki Eyüp Sultan İslâm âlemi için ne kadar değerliyse, Kıbrıs’taki Hala Sultan da öyle kıymetlidir.4 Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi/Türbesi Osmanlı döneminde Kıbrıs’a gelen yabancı seyyahların da dikkatini çekmişti.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Tarih Kurumuen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKıbrıs Hala Sultan Tekkesi şeyhleri üzerine bir araştırma (1570-1878)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBelletenen_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3506-5421en_US
dc.identifier.volume82en_US
dc.identifier.issue294en_US
dc.identifier.startpage483en_US
dc.identifier.endpage510en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record