Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Mehtap
dc.contributor.authorYıldırım, Metin
dc.date.accessioned2019-06-28T13:32:22Z
dc.date.available2019-06-28T13:32:22Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationÇelik, M., Yıldırım, M. (2017). Amigladin ve özellikleri. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(1), 28-37.en_US
dc.identifier.issn2564-6605
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3510
dc.descriptioncompilationen_US
dc.description.abstractDoğada en çok karşılaşılan siyanojenik glikozit olan amigdalin kayısı, badem, kiraz, elma, erik, armut ve şeftali gibi meyvelerin çekirdeklerinde bulunur. Amigdalin, D(-)-mandelonitril-?-D-gentiobiyozit, D(-)amigdalin, R-amigdalin, laetril ve vitamin B17 gibi isimlerle de anılmaktadır. Amigdalinin parçalanması enzimatik aktivite, ısıl işlem, mineral asitler ve yüksek askorbik asit konsantrasyonları ile gerçekleşebilir ve parçalanma sonucunda zehirli hidrojen siyanür oluşur. Amigdalin, alyuvar üretiminin kaybı ile karakterize edilen kansızlık, astım, yüksek tansiyon, damar sertliği, şeker hastalığı, migren ve özellikle de kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Laboratuvar koşullarında yapılan bazı çalışmalarda tümör gelişiminin engellenmesine dair olumlu sonuçlar elde edilmiş olmasına karşın özellikle hastalığı ilerlemiş kişilerde amigdalinin tümör gelişimini önlediğine ilişkin ikna edici veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle amigdalinin anti-kanserojen etkisinin olup olmadığı konusunun biran önce açıklığa kavuşturulması için ayrıntılı bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu derlemede, amigdalinin kimyasal özellikleri, bulunduğu gıdalar, parçalanması, sağlık üzerine etkisi ve analiz yöntemlerine ilişkin bilgiler verilmiştir.en_US
dc.description.abstractAmygdalin is the most common cyanogenic glycoside in nature, and it is found in fruit kernels, such as apricot, almond, cherry, apple, plum, pear and peach. Amygdalin is also called D(-)-mandelonitrile-β-D-gentiobioside, D(-)-amygdalin, R-amygdalin, laetrile and vitamin B 17. Amygdalin can be degraded by enzymatic activity, heat treatment, mineral acids or high concentrations of ascorbic acid, and after its degradation, toxic hydrogen cyanide is formed. Amygdalin has been used to treat aplastic anaemia, asthma, hypertension, atherosclerosis, diabetes, migraine, and most important of all, cancer. Although tumour-inhibiting effects of amygdalin have been observed from some in vitro studies, there is no substantial evidence showing that amygdalin induces discrete tumour regression in cancer patients, particularly in those with late-stage disease. Therefore, further investigation is necessary to clarify whether amygdalin has an anti-carcinogenic effect as soon as possible. This paper aims to provide current knowledge about amygdalin regarding its chemical properties, presence in foods, degradation, possible health effects, and analysis methods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÖmer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAmigdalinen_US
dc.subjectKimyasal Özelliklerien_US
dc.subjectParçalanmasıen_US
dc.subjectSağlık Üzerine Etkilerien_US
dc.subjectAmygdalinen_US
dc.subjectChemical Propertiesen_US
dc.subjectDegradationen_US
dc.subjectPossible Health Effectsen_US
dc.titleAmigladin ve özelliklerien_US
dc.title.alternativeAmygdalin and its propertiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÖmer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage28en_US
dc.identifier.endpage37en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record